Samarbeten och projekt

Lunds kommun deltar aktivt i samhällets utveckling och samarbetar med organisationer lokalt, regionalt och internationellt. Samarbeten sker på olika sätt som i nätverk, projekt med extern finansiering, samverkansavtal och med vänorter runt om i världen.

Projekt med extern finansiering

Lunds kommun deltar i och driver ett stort antal projekt med extern finansiering från exempelvis Vinnova eller EU-program som Horizon 2020, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och Erasmus+. Projekten bedrivs lokalt, regionalt, nationellt och i internationella samarbeten.

Projekt som Lunds kommun deltar i

Regionala och internationella samarbeten

Lund är som universitetsstad och tillväxtmotor en viktig stad i Öresundsregionen. Lund är medlem i flera regionala och internationella nätverk och samarbeten som Skånes forsknings- och innovationsråd (FIRS) och MalmöLundregionen.

Regionala och internationella samarbeten

Lunds vänorter

Lunds kommun är en internationell stad och med regelbundna internationella kontakter. Lund ingår inte i några internationella nätverk utan bedriver det internationella arbetet i form av projekt, informella samarbeten och vänorter. Genom så kallade vänortsavtal med andra kommuner runt om i världen skapas samarbete och ömsesidigt utbyte inom alla möjliga områden, som kultur, ekonomi och utbildning. Med vissa orter har även vänortsföreningar inrättats för att ytterligare förstärka samarbetet.

Vänorter i världen