Projekt

Lunds kommun är en aktiv partner i ett stort antal utvecklingsprojekt.

Ofta drivs projekten med extern finansiering från exempelvis Vinnova eller EU-program som Horizon 2020, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och Erasmus+. Projekten bedrivs i lokala, regionala, nationella och internationella samarbeten. Här presenteras ett antal projekt som kommunen deltar i.

Om ni är intresserade av att samverka med Lunds kommun så är ni välkomna att vända er till Tommy Bengtsson, samhällsstrateg med inriktning extern finansiering.

Projekt

Projektnamn
CISCOS – utmaningar för aktörer inom verksamheter riktade till funktionshindrade
Future – högre grad av energi- och resurseffektivitet
PRIS – Prao i Skåne
Avslutade projekt
Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
Digital Twin Cities – digitala tvillingar för stadsutveckling
Europa Direkt Lund