Samverkan med Lunds universitet

Lunds kommun arbetar i nära samverkan med Lunds universitet för att utveckla Lund till ett levande, ledande och attraktivt kunskapscentrum. Genom att arbeta proaktivt tillsammans skapar vi en attraktiv stad att bo, studera och arbeta i.

Samverkansavtal

2019 tecknades ett förnyat samverkansavtal som fastställer fyra områden där kommun och universitet har gemensamt intresse av och ansvar för att driva utvecklingen. Under varje område ligger ett antal prioriteringar som följs upp och revideras årligen. Samverkansavtal och gällande prioriteringar återfinns längst ned på sidan.

Samverkansområden                 

Samverkansavtalet bygger på fyra fundament:

  1. Stadsutveckling i Lund
  2. Publika kultur- och museiverksamheter vid Lunds universitet
  3. Näringsliv och innovationssystem i Lund
  4. Studenter i Lund

Frågor?

Christoffer Nilsson, kommundirektör
E-post:christoffer.nilsson@lund.se

Jeanette Lunde, universitets- och studentsamordnare
Kommunkontoret, Lunds kommun
Telefon: 046-359 30 51 
E-post: jeanette.lunde@lund.se