Civilt försvar och hemberedskap

År 2015 beslutade regeringen att Sverige ska rusta upp sitt totalförsvar. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar, och syftar till att skapa motståndskraft mot yttre hot. Kommunerna ingår i det civila försvaret, och det finns mycket du som privatperson kan göra för att öka din egen civila beredskap och förmåga att hantera en samhällskris.

Skulle Sverige hamna i krig eller krigsfara är det regeringen som beslutar om så kallad höjd beredskap. Det är då totalförsvarets verksamhet aktiveras.

Lunds kommuns arbete med civilt försvar

Kommunens arbete med civilt försvar regleras på detaljnivå i en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Överenskommelsen mellan SKR och MSB

Överenskommelsen anger följande mål för kommunens arbete de kommande åren:

  1. Nyckelpersoner i kommunens organisation ska under perioden genom utbildning ges kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.
  2. Kommunen ska ha en säkerhetsskyddsorganisation som innefattar förmågan att hantera hemliga handlingar samt en rutin för att ta fram en säkerhetsskyddsanalys.
  3. Krigsorganisation och dess bemanning: Kommunen ska under perioden påbörja en planering för sina uppgifter inom totalförsvaret.
  4. Kommunen bör utbilda och öva kommunstyrelsen i uppgiften att under höjd beredskap ansvara för kommunens ledning.
  5. Kommunen bör informera berörda lokala aktörer om arbetet med beredskapsförberedelser och möjligheter till samverkan på lokal nivå (så kallat geografiskt områdesansvar).
  6. Kommunen ska medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för informationsutbyte och upprättande av lägesbilder.

I Lunds kommun hanteras arbetet med civilt försvar inom ramen för kommunens krisberedskapsarbete. Detta görs för att skapa en så enhetlig beredskapsförmåga som möjligt, så att verksamheterna vet ungefär vad som gäller – oavsett vilken typ av händelse som sker. Kommunens krigsplanering (som är belagd med sekretess) kommer alltså att likna kommunens krisberedskapsplanering, med tillägget att vissa fullmaktslagar tillkommer när det är krig eller krigsfara.

Samhällsskydd och beredskap i Lund

Vill du engagera dig i kommunens civila beredskap?

Det finns flera så kallade frivilliga försvarsorganisationer i Lunds kommun. Gemensamt för frivilligorganisationerna är att de är ideella, att de vill stötta samhället vid störning/kris, och att de träffas, övar och utbildas inför olika typer av kriser – ibland också tillsammans med kommunen.

Vem som helst med ett samhällsintresse kan gå med i en frivilligorganisation. Det är ett enkelt sätt att engagera sig, få kunskap om samhällsberedskap och hjälpa till ifall det skulle hända något i kommunen.

Lunds kommun har avtal med Lunds lokala civilförsvarsförbund, som också organiserar kommunens frivilliga resursgrupp (den grupp som kommunen kallar in vid behov av hjälp och stöd), och med Röda Korset i Lunds kommun. Dessa organisationer har alltså ett särskilt ansvar att hjälpa till vid krishändelse och höjd beredskap. 

Civilförsvarsförbundet

Röda Korset i Lunds kommun 

Andra frivilligorganisationer som är aktiva i Lunds kommun är:

Vad kan du som privatperson göra för att förbereda dig?

Vid händelse av kris eller höjd beredskap ska du kunna klara dig själv under en tid. Som ett riktmärke brukar man prata om 72 timmar. Detta gäller oavsett om det blivit strömavbrott, vattenbortfall eller någon annan samhällsstörning.

Med andra ord är det viktigt att du har en hemberedskap. Allas förutsättningar ser olika ut, och det är därför viktigt att du läser på så att du vet vilken hemberedskap som är lagom för dig.

En bra början är broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”, som skickades ut av MSB till alla hushåll i Sverige under sommaren 2018.

En annan bra början är att veta var du får tag på information vid händelse av kris: 

Samhällsskydd och beredskapsarbete i Lund

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Du kan också läsa på den nationella krissidan Krisinformation.se

Du bör också ha koll på var ditt närmaste skyddsrum finns.
MSB har en skyddsrumskarta som du kan ta del av här

På webbplatsen Din Säkerhet finns information om typiska händelser samt bra information och tips om hemberedskap. 

Ha en krislåda hemma

Det är alltid bra att ha en så kallad krislåda hemma, som erbjuder grundläggande beredskap oavsett vad som händer. Krislådans exakta innehåll får du såklart anpassa efter dina behov, men på sajten Din Säkerhet finns tips på vad som är bra att ha i lådan.

Tips på innehåll till krislådan

Här hittar du information vid strömavbrott och oväder

Information om strömavbrott läggs alltid ut på energibolagens webbplatser, i Lunds fall hos Kraftringen och E.ON. Vid längre strömavbrott kommer kommunen och Kraftringen eller E.ON också att gå ut med information via sms, radio och, i extrema fall, fysiskt via informationspunkter (vilka dessa är meddelas då på webbplatsen eller över radio). Kommunen har också vissa lokaler med reservkraft. Vid längre strömavbrott kan dessa öppnas för allmänheten.

Här finns kommunens trygghetspunkter

Kraftringens avbrottskarta

E.ON:s avbrottskarta

Vattenavbrott eller skyfall

Avbrott i vattenförsörjningen är allvarligt. Avbrott kan ske dels av sig själv, och dels som en följd av strömavbrott.

Vid förorenat vatten (otjänligt vatten) kommer kommunen och VA Syd att gå ut med kokningsrekommendationer. Dessa kommer i så fall att publiceras här på kommunens webbplats och på VA Syds webbplats. Det är din skyldighet att följa rekommendationerna. VA Syd kommer eventuellt också att skicka ut sms till berörda hushåll med information.

VA Syds driftinformation

Blir det ett längre vattenavbrott kommer VA Syd att köra ut så kallat nödvatten. Information om detta läggs i så fall ut här på kommunens webbplats och på VA Syds webbplats, samt skickas ut via sms. Nödvattnet är strikt ransonerat för varje individ, och du måste själv hämta din del av nödvattnet på anvisad plats. Det är därför bra att ha några rena dunkar hemma. Kom ihåg att nödvattnet bara är till för att dricka och använda i matlagning.

Här finns kommunens trygghetspunkter

Efter ett längre vattenavbrott eller efter ett skyfall kan vattnet bli förorenat. Därför är det viktigt att du låter vattnet rinna en stund innan du använder det. Drick aldrig vatten som smakar eller luktar illa! I krissituationer är förorenat vatten en av de vanligaste smittspridarna av mag- och tarmsjukdomar.

Bevattningsförbud och eldningsförbud

Vid längre värmebölja kan kommunen utlysa bevattningsförbud och/eller eldningsförbud. Det är mycket viktigt att du följer dessa förbud eftersom de är till för att skydda samhället från större olyckor, som till exempel bränder eller akut vattenbrist. Vid förbud kommer vi att gå ut med information här på webbplatsen och i våra kanaler på sociala medier.

Lunds kommun i sociala medier

Om det är oväder på ingång

Vid större oväder, till exempel storm, snöoväder, skyfall eller extremvärme, kommer kommunen att publicera information i förebyggande syfte här på webbplatsen. Kommunen får ofta vädervarningar direkt från SMHI, som vi sedan bedömer utifrån påverkan på Lunds kommun och våra invånare.

På skyfallskartan kan du se om ditt hus är i riskzonen för att bli översvämmat vid större skyfall.

Vid större snömängder kan kommunen komma att stänga vissa verksamheter. Detta kommuniceras i så fall direkt med berörda målgrupper. Vi prioriterar vårt väghållningsarbete efter vilka vägar som behövs för den samhällsviktiga verksamheten – det kan alltså dröja innan just din väg blir skottad.

Här hittar du prioriteringen av vägarna för snöröjning

Större olycka på allmän plats

Vid en större olycka (till exempel bostadsbrand eller trafikolycka) är det viktigt att du som privatperson håller dig borta från olycksplatsen och låter blåljuspersonalen arbeta ifred. Vid en större olycka kan kommunen ringa in krisstöd (ett psykosocialt stöd som tar sig till olycksplatsen) och öppna upp trygghetspunkter. Skulle du bli hemlös till följd av olyckan kommer vår socialtjänst att hjälpa dig med tillfällig bostad.

Akut hjälp, akut felhantering i Lunds kommun

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/krisberedskap