Det du gör gör skillnad!

Allas insatser behövs! Här kan du läsa om vad vi i Lunds kommun och de kommunala bolagen gjort för att minska smittspridningen.

Utbrottet av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har påverkat hela samhället under en lång tid. Här får du ta del av några av alla de erfarenheter som vi har gjort under denna mycket speciella tid och möta ett par av de medarbetare som gjort det möjligt.

Intervjuerna med Lunds kommuns medarbetare har genomförts under två perioder. den första under juni 2020 och den andra under våren 2021. Artiklarna är inte avsedda att läsas som en utvärdering av hur arbetet påverkats av pandemin utan skildrar enskilda medarbetares upplevelser av pandemins första månader.

Vad är din berättelse? Dela den så vi får höra!

Alla kan vi göra något för att minska smittspridningen i samhället. Och allas insatser är viktiga. Därför vill Lunds kommun gärna sprida fler goda exempel i kommunens sociala medier på hur just du ställt om för att hantera effekterna av covid-19.

Mejla din berättelse