Snabbt agerande för att stötta företagen

Även om pandemin har tvingat många Lundaföretag till ruinens brant, så upplever näringslivsutvecklaren Lars Mattiasson en stor framtidstro bland företag i kommunen. Pandemin har skapat nya tvärsektoriella nätverk och stämningen färgas av att alla vill bidra med vad de kan.

Lars MattiassonNamn: Lars Mattiasson.
Ålder: 68 år.
Yrke: Näringslivsutvecklare inom området innovation och entreprenörskap.
Antal år i yrket: 10 år.
Största utmaningen den här tiden: Att traditionellt branschtänk kan låsa in kunskap och erfarenhet.
Det här har jag lärt mig: Att konkreta projekt som innebär arbete över bransch- och kunskapsgränser skapar innovationer och samsyn.

Under vårvintern 2020 hade näringslivsutvecklare Lars Mattiasson ansvar för att genomföra ett nationellt event på tema kulturella näringar. Med stöd av näringslivsenheten på kommunkontoret planerade han för ett större evenemang som skulle äga rum den 12 mars. Lokal på Stenkrossen var bokad, internationella föreläsare inbjudna och runt hundra deltagare anmälda. Men så dagen innan bekräftade världshälsoorganisationen WHO det många anade: mänskligheten hade drabbats av en pandemi. Dessutom hade Sverige just fått sina första dödsfall till följd av covid-19.

– Vi tvingades ta ett snabbt beslut. Även om det ännu inte hade kommit några rekommendationer då, tyckte vi inte att det var rätt tillfälle att samla massor av människor. Men vi ville inte ställa in. Så i stället styrde vi om allt på några få dagar och gjorde det digitalt, säger Lars.

Det visade sig vara ett framgångskoncept. För i stället för de runt hundratalet lokala deltagare som var anmälda, ökade antalet till drygt tusen personer. Människor från hela Sverige valde att delta och arrangemanget nådde därmed ut till många fler.

– Det finns många fördelar med att ses och ha arrangemang på plats. Men vi har tidigare inte haft möjlighet att bjuda in så stort och brett som vi har kunnat nu när allting sker digitalt. Det är en positiv utveckling som pandemin har skyndat på.

Lars och hans kollegor hade dessutom redan alla förutsättningar på plats. De jobbar med innovationer och har ett stort kontaktnät inom spetskompetenser från olika branscher, som de nu såg till att sammanföra.

– När jag nu tänker tillbaka på det här året så är det som kanske varit allra mest utmärkande hur vi alla har hjälpts åt. De vanliga stuprör som lätt uppstår mellan olika branscher och aktörer har inte funnits, utan alla har bidragit med vad de har kunnat.

Det snabba agerandet fortsatte. Redan i april uppstod Lundasupport, ett initiativ för att stötta Lunds näringsliv och organisationer med gratis rådgivning under pandemin. Bakom initiativet står Lunds kommun i samarbete med lokala aktörer för innovation och entreprenörskap. Lars Mattiasson projektleder det hela.

– Tanken är att förenkla kontakten och skapa ”en väg in”, så att säga. En liten företagare har i en sådan här kris inte tid att leta sig fram och lägga massor av tid på administration. Det handlar om att överleva, kort och gott.

Lars MattiassonHos Lundasupport kan företagare få hjälp med nätverk, juridisk rådgivning eller hjälp att tänka i nya banor. Regelbundet ordnas digital ”fika” för olika branscher, där företagare kan dela erfarenheter och lösningar med varandra. För Lars Mattiasson har pandemiåret i yrkesrollen främst utmärkts av just detta: samtal och att lyssna.

– Många har behov av att prata av sig. Det är ju genom att bolla med andra som nya idéer kan uppstå. Många företagare blir så enormt ensamma i det här.

Som exempel berättar han om den enkät som Lundasupport nyligen gjorde hos de butiksinnehavare i kommunen som är med i Handelsföreningen. Den bestod av tre korta frågor: nuläget, vad verksamheten har akut behov av för att överleva och hur man ser på framtiden.

– Många av de intervjuerna tog två timmar. Det finns ett enormt uppdämt behov av att prata av sig.

Lars har med egna ögon sett hur flera av de stöd som tillkommit under pandemin har varit viktiga för många företagare. Att de som hyr lokaler i kommunalt förvaltade fastigheter fick hyresreduktion var ett sådant. Ett annat var att gatukontoret var så snabbt med att ge utökat tillstånd för uteserveringar.

– Personalbonusen som kan nyttjas hos lokala företagare har också varit ett viktigt initiativ, även om vissa har tyckt att administrationen runt det har varit väl krånglig. Men många vittnar om att det öppnat för helt nya kundkretsar.

De statliga satsningarna har dock inte alltid varit så genomtänkta ur småföretagarperspektiv, är Lars erfarenhet. Många näringsidkare faller mellan stolarna, säger han.

– Om du är nystartad kan du exempelvis inte permittera. Inte heller om du inte har några anställda. Stora verksamheter har hela avdelningar som kan jobba med att undersöka och söka de olika stöden. Det har inte de mindre företagen.

Trots den svåra tiden och att många mindre bolag redan tvingats i konkurs, och att än fler puttas mot stupet ju längre pandemin pågår, upplever Lars generellt en framtidstro inom Lunds företagsliv.

– Många är öppna för att tänka om. Lund kännetecknas ju också av innovationer. Det märks i det lokala näringslivet.

Han tror att det nu är en extra klok strategi att tänka nytt och utanför boxen, så att säga. För allt kommer inte att bli som förr när pandemin är över.

– Jag är säker på att vårt beteende delvis kommer att sitta kvar även efter den här pandemin. Många kommer att tänka till en extra gång innan de utsätter sig för stora folksamlingar.

Lars MattiassonDet innebär att upplevelsen blir det viktiga inom såväl handel som tjänster, menar han. Den fysiska butiken kommer i större utsträckning ha funktionen som showroom med god service, och de kulturella upplevelserna behöver spridas ut, pågå på fler ställen och i stället ha som mål att skapa stämning i gaturummet som kan delas av fler och som gör att människor lockas till city.

– Behovet av gemenskap kommer att finnas kvar. Vi måste bara tänka på hur vi kan skapa det på ett nytt sätt, säger Lars.