Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Varnings- och informationssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten, används vid olyckor och allvarliga händelser samt för att varna för och informera om störningar i samhällsviktiga funktioner och i samband med allvarliga händelser. Varningssystemet innefattar information i radio, tv och via sms, samt i vissa fall genom VMA-tutorna ”Hesa Fredrik”.

I Lunds kommun finns ungefär 40 VMA-tutor utplacerade, främst i centrala Lund. Tutorna placeras ut baserat på folkmängd, och utredningar görs regelbundet om antalet VMA-tutor ska förändras.

Här finns en karta över alla VMA-tutor i Sverige

Det är Räddningstjänsten Syd som sköter Lunds kommuns VMA-tutor. Om vi vill sända ut ett VMA (oavsett kanal), tar vi därför kontakt med räddningstjänsten, eller direkt med SOS Alarm, som också har mandat att sända ut VMA åt kommunen.

Signalen från en VMA-tuta hörs i 7 sekunder i taget, med 14 sekunders tystnad emellan. När faran är över hörs en annan, längre signal. Signalerna testas klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, under ungefär två minuters tid.

Hos Krisinformation kan du läsa mer om de VMA-signaler som gått ut under de senaste åren

MSB:s webbplats om varningssystem i Sverige

När du hör signalen ska du:

  1. Gå in.
  2. Stänga fönster, dörrar och ventilation.
  3. Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra. Du kan också titta på tv (SVT eller TV4), där VMA-information också delas.

Akut hjälp, akut felhantering inom kommunen