Uteklassrum Reningsverksdammarna

Längs Höje å från Källby till Värpinge

Nedströms Höje å från Källby, efter järnvägsbron, ligger reningsverksdammarna. Ån anas bara, den försvinner i vegetationen och dammarna tar all uppmärksamhet.

dammbroOmrådet är ett bra exempel på hur något nödvändigt ont kan vändas till något positivt.

En lättgången stig går utmed vattnet. Vegetationen är hög på båda sidor. Höjer man blicken och tittar över första dammen syns Källby avloppsreningsverk.

Källby avloppsreningsverk behandlar avloppsvatten från Lund stad, Värpinge, Vallkärra och Stångby. Till verket är ca 90 000 personer anslutna. Man tar förutom avloppsvattnet från hushållen också emot industriellt spillvatten och dagvatten från vårt gatunät.

dammReningsverket är om- och utbyggt under åren 1995-97 för effektivare rening. Det är framför allt den biologiska processen som utökats så att man uppnått en kvävereduktion och fosforavskiljning.

Reningen består av flera steg. Mekanisk-, biologisk-, kemisk- och efterrening, dessutom har man slambehandling. Man utvinner även biogas, som användes inom verket.

Dammarna är sista steget av efterreningen innan vattnet släpps ut i Höje å. Det finns möjlighet att göra studiebesök på reningsverket (från årkurs 4).

svanar-i-dammenFågelskådning

Dammarna är mycket lämpliga för fågelstudier. Här hittar vi de vanligaste sjöfåglarna. Det finns ett fågeltorn på norra sidan av andra dammen räknat från reningsverket. Här har man enfin utsikt över dammar. Här finns även bord och bänkar om man vill fika eller bara vila benen en stund.

Fågellivet är spännande att följa under alla årstider. Tidig vår med revirmarkering, parbildning och bobyggande. Sista veckorna innan vårterminen slutar har dammarna förvandlats till barnkammare. Hur många ungar fick de olika svanparen?

I början av hösten kan man återvända för att se om samma fåglar finns kvar. Svanungarna känns lätt igen på den ännu gråa färgen. Från november till mars gästspelar många olika arter som vi annars inte träffar på i vår omgivning. Regelbundna besök med dokumentation av olika slag rekommenderas.

I Naturskoleblad nr 37 Fågelvandring Höje å får du vidare tips, se länk nedan. Det är lätt att glömma bort omgivningen och bara titta på livet i dammarna, men å-sidan har ett rikt småfågelliv som också är värt att studera.

Olika vägar

fågeltorndammarna

När man har passerat första dammen kan man välja att antingen ta till höger för att komma till fågeltornet och sedan följa dammarna på norra sidan eller gå rakt fram och följa dammarna på södra sidan. Båda valen gör att du så småningom kommer fram till Trollträsket, se nedan, och sedan vidare till Värpinge by.

brodammarna

Väljer du att fortsätta rakt fram kan du även, efter ca 70 meter, ta till vänster ochgå över bron som tar dig över Höje å. I direkt anslutning till bron tar duden ganska branta trappan somleder upp till åkerkanten. Nu kan du vandra tillbaka mot St Larsparken på en smal gräsremsa som markägarna längs med ån har gjort iordning för besökare i området. Läs mer om planerna kring ån i länken nedan.

Uppifrån kanten av fälten blir vyn över landskapet en helt annan än när man går längs med dammarna.På vinter och vår kanån ses nedanför stigen medan den bara kan anas under tider på året då buskar och trädhar löv. Stigen går långs ån ända bort till grusvägen med bro vid betesmarken. Det kan vara bra att veta att slänterna längs med stigen blir hala när detär vått i markerna.

Trollträsket

När man passerat sista dammen skymtar den gamla fina byn Värpinge. Om man går ner till ån strax före första huset i byn finner man förts en glänta med grillplats och sedan ett ställe som man kan håva vid.

grillplatstrollträsket trollträsket


Här mynnar ett stort cementrör som det oftast bara sipprar vatten ur men vid kraftigt regn kan det forsa ut avsevärda mängder. Detta är dagvatten från bla. Lunds gator och torg. Påverkar detta mängden av vattendjur? Man kan göra intressanta jämförelser genom att håva upp-och nerströms denna plats. Se mer om håvning i Naturskoleblad nr 42, se länk nedan.

Platsen kallas för Trollträsket eftersom här har funnits ett jätteöra, en ödla och en jätteäppelskrutt utskurna i trä. Träskulpturerna finns tyvärr inte kvar längre. Elever från Vårfruskolan tillverkade skulpturerna tillsammans med en konstnär och projektet Höje å natur- och kulturstig.

drake örat äppelskrutt

Bilder från hur det såg ut tidigare

Vinterståndare

Längs dammarna och vid Trollträsket är det lämpligt att arbeta med fröspridning och under sen höst och vinter med vinterståndare. SedammtrollNaturskoleblad nr 38 Vinterns blommor, se länk nedan.

Det går en väg på andra sidan dammarna närmast byn och där kan man se några urgamla pilar och längs hela vägen nyplanterade pilar. Under våren 1999 fick elever från bland annat Klostergårdsskolan vara med om att göra nyplanteringen.

Här är ett utmärkt tillfälle att följa pilarnas tillväxt från år till år. Läs mer om pilen via länken nedan.

pilMan kan nu välja två vägar för att gå vidare. Följa grusvägen ner till bilvägen mot Lomma eller använda övergången till den lilla betesmarken vid Trollträsket och följa ån till Lommavägen. När det är betesdjur i hagen så får man vara försiktig så inte djuren störs.

På andra sidan vägen vid bron kan man gå över stängslet. Där öppnar sig en betesmark nästan som en halvö, några stora träd finns, sköna att söka skugga eller skydd under. Detta är en bra rastplats eller basplats, som man kan besöka flera gånger och göra olika aktiviteter.

Så här tar du dig dit

Om man stiger av stadsbussen vid hållplatsen efter Källbybadet, vandrar grusvägen ner mot Höje å, följer stigen längs ån under järnvägsbron, så befinner man sig snart vid reningsverksdammarna. Härifrån till Värpinge tar det ca 1 tim att vandra. Från Trollträsket till bussen i Värpinge är det ca 10 minuter att vandra samma tid från rastplatsen vid Lommavägen. Buss går in till stan från Värpinge skola som ligger ca 200 m från bron mot Lund.

Utfärderna kan varieras efter tid, längd och syfte. Ett alternativ kan vara vandring och fågelskådning runt dammarna och tillbaka till stan med buss från Källbybadet. Vill man ha en längre vandring så kan starten vara i Sankt Larsparken. Man kan också åka till Värpinge med buss för ett besök i uteklassrummet Trollträsket och Rinnebäcksravinen.

Här hittar du busslinjer och tidtabeller Skånetrafiken, se länk nedan.