Gör dina ärenden i kommunens självservice

Våra e-tjänster är tillgängliga dygnet runt, så här kan du själv ansöka om bygglov, ställa dig i kö till förskola eller ansöka om boendeparkering.

Till e-tjänsterna