Sökhjälp

Här hittar du de vanligaste tipsen för att lättare hitta det du söker efter på Lund.se.

Valfria sökord 

Det lättaste sättet att börja din sökning är att använda valfria ord. Du kan söka på ett namn, innehåll i en rapport eller liknande.

Kombinationssökning

Vid kombinationssökning använder du dig av begreppen AND, OR eller AND NOT:

  • AND – du får söksvar som innehåller båda sökorden, till exempel barn and trafik, eller bara: barn trafik
  • OR – du får söksvar som innehåller ett av sökorden, till exempel bygga or bygglov
  • AND NOT – du får söksvar som innehåller det första ordet men inte det andra, till exempel skola and not förskola

Trunkering

Vid trunkering söker du på början av ett ord och kompletterar med en asterisk (*):

  • gatu* - hittar alla ord som börjar på "gatu"

Ersätt

Du kan också ersätta en bokstav mitt i ett ord med ett eller flera frågetecken:

  • do?ument - hittar både dokument och document
  • lind??ist - hittar både Lindqvist, Lindquist och Lindkvist

Exakt fras

För att få fram resultat som innehåller en exakt fras använder du citationstecken:

  • "ledamöter kommunfullmäktige"
  • "lov och ledighet"

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/sokhjalp