Tillgänglighetsutlåtande för Lunds kommuns webbplatser

Vi arbetar mot att alla besökare ska kunna använda, hantera och förstå våra webbplatser. Vi arbetar för att tillgänglighet ska vara grunden i vårt arbete och har som mål att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Lunds kommuns webbplatser och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker hinder eller problem.

Brister i tillgänglighet

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, myndigheten DIGG:s webbplats

Här beskriver vi övergripande vilka brister våra webbplatser har när det gäller tillgänglighet.

  • Filmer, bilder och inmatningsfält kan sakna beskrivningar.
  • Rubriker kan vara markerade felaktigt med fet stil.
  • Våra webbplatser har en del pdf-dokument som inte uppfyller kraven.
  • Information kan presenteras genom att använda tabeller på felaktigt sätt.
  • Logiken i tangentbordsnavigering kan vara bristfällig.

Kontakta oss om du hittar brister

Kontakta oss om du hittar brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Vi återkommer normalt inom två dagar.

Välj typ av synpunkt (klagomål, förslag eller synpunkt) och sedan området tillgänglighet. 

Lämna synpunkt om digital tillgänglighet

Du kan också kontakta oss via telefon: 046-359 50 00
eller e-post: lunds.kommun@lund.se

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, eller på annat sätt inte är tillgängligt, kan du kontakta oss via samma nummer eller e-postadress.

Tillgänglighetsfunktioner på webbplatsen

På lund.se finns verktyg för att få webbplatsens innehåll och dokument uppläst. Verktyget kan också markera den text som läses upp, eller skärma av annan text för att hålla fokus på det du läser. 

Funktionen talande webb

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och berätta det. De ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har använt ett analysverktyg för granskning av lund.se. För övriga webbplatser har en självskattning gjort med interna stickprovstester.
Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.