Jazzgruppen

Sex gånger om året anordnas jazzarrangemang under namnet "Jazzen anfaller" på Träffpunkt Papegojelyckan.

Träffpunkter öppna igen

Träffpunkterna har öppnat upp sina verksamheter och du är välkommen tillbaka till oss. Se program och hur du går tillväga för att boka på webbsidan för respektive träffpunkt.

Beroende på hur smittspridningen utvecklas kan beslutet komma att omvärderas. Tillsammans tar vi hand om varandra och minskar smittspridningen!

Initiativet till jazzen på Träffpunkt Papegojelyckan har tagits av entusiastiska och jazzintresserade seniorer. Samma grupp seniorer har utformat utbudet.

Man behöver inte vara medlem i någon förening för att besöka våra jazzarrangemang. Alla seniorer är hjärtligt välkomna! I restaurangen som finns i anslutning till träffpunkten finns det möjlighet att köpa fika.