Äldreboende

Om du har ett stort behov av omvårdnad där hemtjänsten inte räcker till kan du ha rätt till en bostad på ett äldreboende, även kallat särskilt boende för äldre. I Lund finns det äldreboenden som drivs både av kommunen själv och av externa företag.

Besök på våra boenden

Besöksförbudet är hävt och vi är glada för att våra boende äntligen kan träffa nära och kära inomhus igen. Samtidigt måste vi nu alla ta vårt ansvar för att skydda våra äldre och minimera risken för smittspridning.

Läs mer om hur besöken på våra äldreboenden fungerar

Så här ansöker du om äldreboende

Du ansöker om äldreboende genom en blankett som du kan ladda ner här och posta in till oss. Ansöker du om boende för någon annan än dig själv behöver du även bifoga en fullmakt till ansökningsblanketten.

Ansökningsblankett för insatser enligt socialtjänstlagen

Fullmakt

Vill du ha hjälp med din ansökan eller ansöka via telefon kontaktar du din handläggare.

Kontaktuppgifter biståndshandläggare

Vad händer sen?

När vi har fått din ansökan kontaktar din biståndshandläggare dig för att boka ett möte. På mötet pratar vi om ditt behov av stöd. Ibland behöver vi även be dig om intyg. Vi kan också behöva be om information från andra personer, som exempelvis läkare eller anhöriga. Vi ber alltid om ditt samtycke innan vi begär ut uppgifter om dig.

Efter mötet skriver din biståndshandläggare en utredning och bedömer om du har rätt till det du har ansökt om.

Om du beviljas särskilt boende

Om du efter utredningen får rätt till särskilt boende beviljas du en boendeform som passar dina behov. Det kan vara ett särskilt boende för äldre med kroppslig sjukdom eller ett för personer med demenssjukdom. När det finns en ledig lägenhet på ett boende som passar dig får du möjlighet att titta på lägenheten.

Du kan önska ett specifikt boende

Om du vill bo på ett specifikt boende, kanske för att det är nära familj eller dina tidigare hemtrakter, kan du framföra det till handläggare under utredningen. Vi försöker då hitta en lägenhet till dig på det boendet, men kan inte garantera en plats just där. Finns det inga lediga lägenheter där du önskar bo erbjuds du istället en lägenhet på ett annat boende i kommunen. Vill du fortfarande flytta till ditt önskade boende efter att du flyttat in på ett annat boende kan du ställa dig i kö för byte av boende.

Vill du ställa dig i kö för byte av särskilt boende gör du det genom blanketten nedan.

Önskemål om byte av boende