Anhöriga

Vårdar eller stöttar du någon i din närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning? Då finns det flera typer av stöd du kan få. Här kan du läsa mer om vilket stöd du kan få. En del stöd är gratis för alla, medans du behöver ansöka om vissa typer av stöd.

Anhörigstöd

Rådgivning, stödsamtal, föreläsningar och anhöriggrupper är en del av det stöd du kan få genom Anhörigcenter. Att få stöd genom Anhörigcenter är gratis och du är välkommen oavsett om du stöttar din partner, förälder, granne, vän, ditt barn eller barnbarn. Det enda kravet för att få hjälp av Anhörigcenter är att du eller den du stöttar ska vara bosatt i Lunds kommun.

Anhörigstöd

Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet innebär att personal från hemvården tillfälligt tar över vårdnadsansvaret från dig som är anhörig. Detta för att du ska få möjlighet att återhämta dig, uträtta ärenden eller bara koppla av. Avlösning är en insats du behöver ansöka om genom en biståndshandläggare.

Avlösning i hemmet