Kartläggning och handlingsplan

Handlingsplanen för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun innehåller 17 insatsområden. Redan idag finns insatser inom de flesta områden.

Handlingsplan för att motverka hemlöshet 2018-2022
Kartläggning av hemlöshet oktober 2020

Årlig kartläggning

Kartläggning av hemlösheten i Lunds kommun sker varje år i oktober. 

Lunds kommuns definition av hemlöshet

Som hemlös räknas en person som är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare.

Person som är på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS-institution och planeras att skrivas ut inom tre månader och inte har någon bostad ordnad efter utskrivning eller utflyttning.

Person som bor tillfälligt och utan kontrakt hos kompisar, bekanta, släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader) inneboende- eller andrahandskontrakt.

Du är dock inte hemlös om du mera långsiktigt bor i kommunens särskilda boenden. Du räknas inte heller som hemlös om du bor i andra hand eller är inneboende på öppna bostadsmarknaden.