Dödsfall och begravning

Borgerlig begravning innebär en minnesstund utan jordfästning och utanför kyrkan eller annat samfund. Det finns inga fastställda regler eller ritualer för den borgerliga begravningen. Den kan fritt utformas efter de anhörigas önskemål när det gäller lokal, musik, sång eller andra inslag. Det behöver inte heller vara en särskild begravningsförrättare som leder ceremonin.

Kontakta en begravningsbyrå för mer information eller gå in på Svenska kyrkans hemsida.

Svenska kyrkan: Att planera en begravning

Begravningsförrättare i Lund

I Lunds kommun finns fyra borgerliga begravningsförrättare utsedda:

  • Rolf Englesson
  • Mats Olsson
  • Lennart Prytz
  • Lena Siverhag

Kontakt med dessa sker genom begravningsbyråerna.

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. I begravningsavgiften ingår gravplats, gravsättning, lokal för begravningsceremoni och kremering.

Den som är medlem i Svenska kyrkan har också rätt till en begravningsceremoni inom kyrkan.

Mer information om begravningsavgiften finns på Svenska kyrkans webbplats.

Begravningsombud

Länsstyrelsen har förordnat ombud att granska hur församlingarna, som har hand om begravningsverksamheten, tar tillvara de personers intresse som inte tillhör Svenska kyrkan.

Länsstyrelsen utser ombud efter förslag av kommunen.

Begravningsombud i Lund: Dan Hansson, telefon: 0738-35 40 30.