Vid dödsfall

När någon avlider måste dödsbodelägarna gå igenom och redovisa den avlidne personens ekonomi. Det kallas bouppteckning och den skickas till Skatteverket. Du kan göra den själv eller anlita jurist eller begravningsbyrå. Dödsbodelägare är efterlevande make/maka, sambo eller registrerad partner samt legala arvingar eller universell testamentstagare.

Dödsboanmälan

I vissa fall kan vi på Lunds kommun hjälpa dig att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan. Efter din ansökan utreder och bedömer socialförvaltningen förutsättningarna för en dödsboanmälan. Detta görs utan kostnad för dödsboet.

Detta krävs för att du ska kunna göra en dödsboanmälan

  • Att det inte finns några tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
  • Att den avlidne inte har någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt.
  • Att den avlidne var folkbokförd och bodde i Lunds kommun.

Viktigt att göra snarast efter dödfallet

  • Alla eventuella autogireringar, överföringar och liknande ska stoppas omgående efter dödsfallet. Detta görs av dödsbodelägarna.
  • Betala inte räkningar för den avlidne, eftersom begravningskostnaden går före alla andra räkningar.
  • Se till bostaden. Töm kyl och frys och försäkra dig om att det inte finns husdjur som behöver tas om hand.
  • Begär uppskov med eventuella räkningar, förklara att dödsboutredning pågår.
  • Säg även upp avtal som den avlidne tecknat.
  • Informera samtliga dödsbodelägare om dödsfallet.
  • Gör adressändring hos Skatteverket till den som ska förvalta dödsboet. 

Kontakta oss angående dödsboanmälan

Telefon 046-359 59 33, telefontid vardagar 10.00-12.00 
För personlig överlämning av handlingar, boka tid per telefon.
E-post dodsboanmalan@lund.se

Begravningskostnader

Om den avlidne helt eller delvis saknar tillgångar kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnaderna. Bistånd till kostnader för begravning kan utgå med max 23 250 kronor inklusive gravsten. Från detta belopp avräknas eventuella tillgångar i dödsboet. Kostnader för transport av den avlidne till och från annat land ingår inte i biståndet. Vänd dig till Mottagningsenheten om du vill veta mer och beställa ansökningsblankett – se kontaktuppgifterna nedan.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/dodsboanmalan