Ekonomi och försörjningsstöd

Kommunen erbjuder rådgivning och stöd till lundabor som inte klarar sin egen försörjning. Vi ger vägledning till arbete eller utbildning men också försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag). Våra budget- och skuldrådgivare erbjuder kostnadsfri rådgivning och vi har särskilt stöd till arbete för dig som har en psykisk funktionsnedsättning.

Ansöka om försörjningsstöd

Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag). När du behöver ansöka om försörjningsstöd, ansöker du med vår e-tjänst Mitt försörjningsstöd. 

Läs mer och ansök om försörjningsstöd