Förslag till betalningsuppgörelse

För att komma tillrätta med en svår ekonomisk situation kan många gånger en betalningsuppgörelse vara en lösning.

Alla människor har av olika anledningar inte rätt att beviljas skuldsanering, det kan beror på att man har för nya skulder, att man har en ekonomi som innebär att man har möjlighet att betala skulderna, att man har för lågt skuldbelopp och så vidare. Det kan också vara så att man föredrar en lösning som alla parter kommit överens om.

På Konsumentverkets webbplats hittar du omfattande och god information omkring olika sorters betalningsuppgörelser och hur du praktiskt går tillväga.

Konsumentverket

Har du några frågor eller funderingar eller är i behov av stöd eller hjälp är du välkommen att höra av dig till oss på budget- och skuldrådgivningen vid Lunds kommun.

Budget- och skuldrådgivning