Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd är ett stöd för dig som har inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj. Syftet är att ge dig tillfällig hjälp med din ekonomi så att du kan bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Läs detta innan du söker: Krav för att få försörjningsstöd

 1. Samla ihop alla underlag
 2. Ansök med e-tjänsten
 3. Ring till oss
 4. Följ ditt ärende i e-tjänsten
 5. Vi kallar dig till ett besök och startar en utredning
 6. Beslut
 7. Utbetalning av pengar
 8. Fortsatt ansökan

 

Krav för att få försörjningsstöd

 • Om du är under 18 år eller går på gymnasiet, är din förälder skyldig att försörja dig. 
 • Har du en sambo eller är gift, är ni skyldiga att försörja varandra och ansöker alltid tillsammans om försörjningsstöd.
 • Har du pengar på banken eller aktier måste du först använda de pengarna för att försörja dig. Det gäller också om du har tillgångar som till exempel en bil.
 • Om du är arbetslös behöver du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete, aktivitetsrapportera samt följa den planering som är upplagd. Arbetsförmedlingen
 • Om du har jobbat under flera månader och blir arbetslös har du rätt att ansöka om pengar från en arbetslöskassa (A-kassa). Om du inte är medlem i en A-kassa ska du ansöka om ersättning hos ALFA-kassan.
 • Du kan inte få ekonomiskt bistånd för att betala av lån eller skulder. Däremot kan du få budget- och skuldrådgivning hos ossBudget- och skuldrådgivning
 • Om du är sjuk behöver du intyga din sjukdom med ett läkarintyg. Vi kommer också att behöva veta hur din planering ser ut med sjukvården.
 • Du som är vuxen och studerar ska kunna försörja dig på de pengar du har rätt att få genom Centrala studiestödsnämnden, CSN. Om du inte lyckas ordna din försörjning under sommarlovet, kan du kontakta oss.

1. Samla ihop alla underlag

För att kunna bedöma din ansökan om försörjningsstöd måste vi få in ett antal olika underlag av dig. Du måste bifoga dessa till din ansökan för att kunna få pengar.

Här kan du se vilka bilagor som krävs. 

Du laddar upp filer direkt i e-tjänsten, till exempel på kontoutdrag från banken eller dokument från Arbetsförmedlingen. Då behöver du inte lämna in pappersunderlag till oss.

2. Ansök med e-tjänsten

Ansök om försörjningsstöd i e-tjänsten "Mitt försörjningsstöd". Du som är folkbokförd i Lunds kommun kan logga in med hjälp av BankID e-legitimation. Om du är gift eller sambo behöver ni båda logga in med BankID e-legitimation. För att skaffa BankID, kontakta din bank.

MITT FÖRSÖRJNINGSSTÖD 

Vanliga frågor och svar om e-tjänsten hittar du här.

OBS! Första torsdagen varje månad klockan 11.30-14 är tjänsten stängd för service. 

Se en film om hur du ansöker om försörjningsstöd

If you need to see the video with subtitles in Arabic, Dari or English, please click here.

3. Ring till oss

Om det är första gången du söker försörjningsstöd, eller om det var mer än fyra månader sedan du senast sökte, behöver vi först prata med dig per telefon. Du måste ringa oss, för att kunna få några pengar. Om det är kortare tid än fyra månader sedan du sökte, kontakta den handläggare du hade senast.

Kontaktuppgifter till Mottagningsenheten hittar du längst ned på sidan.

När du ringer till oss så ställer vi ett antal frågor till dig, om din ekonomiska situation, och bokar in dig på ett möte med en av våra socialsekreterare som gör en utredning.

4. Följ ditt ärende i e-tjänsten

Du kan följa ditt ärende genom att logga in i e-tjänsten Mitt försörjningsstöd med din e-legitimation. Då får du veta:

 • Vem som är din handläggare och kontaktuppgifter.
 • När vi vill kalla dig till besök eller ge information om vilka handlingar som du ska lämna in.
 • Du kan skicka meddelanden till din handläggare.
 • Du kan skicka in dina underlag till din handläggare.
 • Hur vår beräkning av din ekonomi ser ut.
 • Vilket beslut vi har fattat och varför.
 • Datum och belopp för utbetalning av pengar.

I e-tjänsten kan du välja hur du vill ta emot notifieringar från oss. Du kan också ändra dina kontaktuppgifter.

5. Vi kallar dig till ett besök

Vi kallar dig till ett besök för att kunna göra en ekonomisk utredning. På besöket pratar vi om din ekonomiska situation, hur dina behov ser ut men också hur du ska kunna bli självförsörjande igen. Då ska du ha skickat in kvitton för de utgifter du söker bistånd för samt övriga underlag vi behöver. Det du har att leva på jämför vi med den riksnorm för försörjningsstöd som regeringen beslutar om varje år.

Om dina inkomster är högre än riksnormen, kan du inte få försörjningsstöd.

Riksnormen

Du kan själv göra en ungefärlig beräkning för att se om du har rätt till försörjningsstöd, på Socialstyrelsens webbsajt.

Provberäkning för försörjningsstöd

När du ansöker varje månad kommer du och din handläggare regelbundet ha kontakt för att se vad du gör och planerar att göra för att på sikt bli självförsörjande.

6. Beslut

När du skickat in en komplett ansökan tar det ungefär 14 dagar tills du får vårt beslut.

När du har fått ditt beslut, kan du överklaga det om du inte är nöjd.

7. Utbetalning av pengar

Om du har rätt till försörjningsstöd så betalas dina pengar ut. Du kan du enkelt se när pengarna kommer, genom att logga in i e-tjänsten Mitt försörjningsstöd.

8. Fortsatt ansökan

Om du har fortsatt behov av försörjningsstöd ansöker du varje månad via e-tjänsten. Du ska följa den planering som du och din socialsekreterare gjort för att försöka bli självförsörjande. När du har ansökt för sista månaden som planen omfattar måste du ta kontakt med din handläggare för att ni ska sätta upp en ny genomförandeplan. Om du inte har en aktuell plan kommer du inte att få några pengar.

Fyll i rätt belopp för alla dina inkomster och utgifter i din ansökan, annars kan du bli återbetalningsskyldig och anmäld för bidragsbrott.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/forsorjningsstod