Bilagor att bifoga när du söker försörjningsstöd

När du söker försörjningsstöd första gången är det ett antal bilagor du behöver bifoga ansökan för att vi ska kunna bedöma din ansökan. Här listar vi dem som du ska bifoga om de är relevanta för dig. Tänk på att enbart använda dessa tecken i filnamnet: A-Ö och 0-9.

Boende

För dig som hyr bostad:

 • Hyreskontrakt/inneboendekontrakt/andrahandskontrakt

För dig som äger din bostad:

 • Köpeavtal
 • Underlag på bolån där det framgår att lånet är knutet till den aktuella bostaden

Planering

 • Planering från Arbetsförmedlingen, som du får genom att logga in på Mina sidor på arbetsformedlingen.se
 • Aktivitetsrapporter/förteckning över sökta arbeten för de senaste tre månaderna
 • Beslut om aktivitet från Arbetsförmedlingen, exempelvis praktik
 • CV och personligt brev
 • Anställningsintyg
 • Kursintyg
 • Underlag om anmälan till svenska för invandrare, SFI
 • Läkarintyg vid sjukskrivning eller arbetshinder

Inkomstuppgifter

 • Samtliga sidor i senaste deklarationen eller kontrolluppgifter från Skatteverket (om du inte deklarerat).
  • Så här hittar du kontrolluppgifter från Skatteverket:

   1. Gå in på skatteverket.se och logga in.
   2. Gå in på Inkomstdeklaration 1.
   3. Gå in på Kontrollera.
   4. Hela sidan du får upp efter att ha klickat på Kontrollera ska redovisas. Var noga att få med alla rubriker, beloppen och personnummer, som syns högst upp eller längst ner på sidan.
   5. Redovisa även sidorna från alla de rubriker i sammanställningen som har belopp/som du kan klicka på, även här ska personnummer synas.
 • Kontoöversikt/kontoförteckning som ger en översikt av alla konton du har på banken, från alla banker du anlitar.
 • Kontoutdrag tre månader bakåt, räknat från den dagen du gör din ansökan. Gäller samtliga konton inom familjen, även de som inte används.
 • Lönespecifikationer för de senaste tre månaderna.
 • Kvitto på försäljning av aktier, fonder eller andra värdepapper.
 • Beslut om tjänstepension.

Utgifter

 • Hyreskvitto, om inte betalningen av hyran syns på ditt kontoutdrag
 • Andra fakturor under de tre senaste månaderna som styrker de utgifter du anger i din ansökan. 
 • Hemförsäkringsbrevet redovisas vid ansökan om kostnad för hemförsäkring.
 • En kopia på stämplar i högkostnadskort redovisas vid ansökan om läkarvård.
 • Receptkvitto redovisas vid medicinkostnad. 

Övrigt, exempelvis

 • Om du nyligen haft försörjningsstöd i annan kommun: beräkning och beslut från den senaste månaden samt genomförandeplan.
 • Underlag som visar antalet kvarvarande föräldrapenningdagar.
 • Underlag som visar att barn står i kö till förskola.
 • Beslut om handikappersättning.
 • Beslut om utmätning från Kronofogden.
 • Beslut om tillfälligt uppehållstillstånd