Hyresrådgivning – Kvarbo

Har du problem med att betala hyran? Har du blivit uppsagd från din hyres- eller bostadsrätt? Har du fått en så kallad "rättelseanmaning" från din hyresvärd eller din bostadsrättsförening gällande störningar eller sanitära olägenheter?

Vänd dig då till Kvarbo. Vi försöker tillsammans med dig hitta lösningar för att trygga ditt fortsatta boende. Hyresrådgivningen är gratis och vi för inga journaler. Vi samverkar med fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kronofogdemyndigheten, övriga enheter inom socialförvaltningen med flera. 

Några fakta om hyresavtal

  • Hyran/avgiften betalas alltid i förskott och ska vara betald sista vardagen i månaden innan. Som exempel: hyran för april ska vara inbetald senast fredagen den 30 mars.
  • Hyresvärden/bostadsrättsföreningen har rätt att säga upp ett avtal om den boende inte betalar sin hyra i tid.
  • Även störningar eller sanitära olägenheter kan utgöra grund för uppsägning.
  • Hyresvärden/bostadsrättsföreningen kan efter ett formellt betalningsföreläggande för obetalda hyror, alternativt efter beslut i hyresnämnd gällande störningar och sanitära olägenheter, begära att den boende avhyses från bostaden genom kronofogdemyndigheten.