Att överklaga ett beslut om försörjningsstöd

Om du är missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga till förvaltningsrätten. Det är varken svårt eller krångligt.

Handläggaren som utrett ditt ärende ska också informera dig om hur det går till att överklaga. Detta sker oftast i samband med att du får ta del av beslutet. Om du behöver hjälp att överklaga och inte har någon närstående eller annan som kan hjälpa dig med detta kan handläggaren hjälpa till.

Överklaga försörjningsstöd

Du kan exempelvis överklaga ett beslut om försörjningsstöd om:

  • du inte får något försörjningsstöd alls
  • du får mindre försörjningsstöd än du ansökt om

Du har tre veckor på dig

Lämna in ett skriftligt överklagande till kommunen, senast tre veckor efter du fått ditt beslut. Det går bra att skriva på ett vanligt papper.

Skriv vilket beslut det gäller (rubriken) och vad du vill ha ändrat. Du ska skriva din namnteckning på överklagandet, det vill säga underteckna. Det är inte giltigt om någon annan undertecknar.

Lämna ditt överklagande till den handläggare som fattat beslutet

Handläggaren och ansvarig chef bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om du inte får beslutet ändrat på det sätt du begärt, ska kommunen vidarebefordra din överklagan till förvaltningsrätten. Då prövar de ärendet och fattar ett beslut (avkunnar en dom).

Blir du inte nöjd med förvaltningsrättens dom har du möjlighet att gå vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen. I de båda sistnämnda instanserna måste du ha ett prövningstillstånd. Det innebär att domstolen först tar ställning till om det du har tillräckliga skäl för att de ska ta upp ett överklagande.

 

Relaterad information