Riksnormen för försörjningsstöd

Storleken på det försörjningsstöd du kan få baserar sig på den så kallade riksnormen som är gemensam för alla kommuner. Riksnormen beslutas av regeringen.

Riksnormen för försörjningsstöd (socialbidrag) ska omfatta de flesta löpande hushållsutgifter.

Personliga och gemensamma kostnader

Normen skiljer på personliga och gemensamma kostnader så här:

Personliga kostnader:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring.

Gemensamma hushållskostnader:

 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon
 • TV-licens.

Normen för ett hushåll är summan av både de personliga kostnaderna för alla medlemmar i hushållet plus summan av de gemensamma hushållskostnaderna.

Skäliga kostnader

Försörjningsstöd kan även beviljas till skäliga kostnader för till exempel

 • Boende
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Arbetslöshetsförsäkring
 • Fackföreningsavgift
 • Läkarvård/medicin
 • Akut tandvård
 • Barnomsorgsavgift

Vid beräkning av försörjningsstöd dras alla inkomster av.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/riksnormen