Hjälper det att gå i samtal?

JA, det gör det! En stor nationell undersökning ”Kärlek och Hälsa” visar att par som gått i familjerådgivning upplever en positiv förändring som är bestående även vid en tvåårsuppföljning.

Lunds familjerådgivning gör också en brukarenkät med jämna mellanrum som visar att de flesta par är nöjda och upplever en stor och positiv förändring efter familjerådgivning.

Barnen mår också bra av att föräldrarna går i familjerådgivning.

Ett samtal på Familjerådgivningen – så här går det till:

Inledningsvis berättar paret om vilka frågor/problem som gjort att de kontaktat Familjerådgivningen. Beskrivningar och berättelser skiljer sig ofta åt. Paret upplever både den aktuella situationen och den gemensamma historien olika.

Familjerådgivaren lyssnar till bägges beskrivningar utan att ta ställning. För många är redan detta en lättnad - att få berätta för någon som kan se saker från ett neutralt perspektiv.

Om paret fastnat i ett negativt samspelsmönster som upprepar sig så snart ”känsliga” frågor kommer upp, blir detta fokus för samtalen och det gemensamma arbetet. Familjerådgivningen hjälper paret att se mönstret och förstå bakomliggande orsaker.

Efter hand kan så ett nytt och mer konstruktivt samspel växa fram.

I samtalen på Familjerådgivningen får paren hjälp att:

  • Lyssna på och tala med varandra på ett bättre sätt.
  • Bättre förstå och acceptera sig själva och varandra.
  • Finna möjligheter att hantera problem och konflikter.
  • Bryta destruktiva mönster.

Mer om relationer och kärlek

Läs mer om relationer, kärlek och hälsa i sammanfattningen av Ann-Marie Lundbladhs avhandling "Kärlek o Hälsa":

Kärlek och hälsa