Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds kan föräldraskapet behöva fastställas genom en bekräftelse. Det ska göras om ni som föräldrar är ogifta eller samkönade. Ni som bor ihop bokar tid i vår e-tjänst. Är det ert första gemensamma barn kommer ni att bli kallade till ett digitalt möte.

Bekräftelse av föräldraskap

När faderskapet fastställts knyts barnet juridiskt till pappan och föräldrarna kan anmäla gemensam vårdnad om barnet. Om du är osäker på vem som är pappa till barnet görs en DNA-undersökning. I enstaka fall avgörs faderskapet i domstol.

Om mamman blivit gravid genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård ska skriftligt samtycke som tidigare lämnats till sjukvården behöver skickas till oss.

Vid assisterad befruktning

För samkönade par som får barn genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård fastställer familjerätten föräldraskap för mammans maka eller sambo. Skicka även med det skriftliga samtycke som tidigare lämnats till sjukvården när ni skickar in övriga handlingar till oss.

Boka tid eller beställ handlingar med vår e-tjänst

Det digitala mötet kan hållas tidigast när det är två månader kvar till barnets beräknade födelse. Om ni väljer att inte boka tid under graviditeten kommer vi att höra av oss när vi fått information från Skatteverket om att barnet är fött. Vi skriver då ett brev till mamman som fött barnet för kontakt och tidsbokning. I samband med mötet kan ni också anmäla gemensam vårdnad.

Har ni gemensamma barn sedan tidigare? Logga in i e-tjänsten och beställ hem handlingarna. Ni får även skriftliga instruktioner och ett svarskuvert. Det kan ta ett par veckor innan handlingarna kommer hem till er.

Är det ert första gemensamma barn? På grund av den rådande situationen med coronapandemin går Lunds kommun nu över till digitala möten när faderskap och föräldraskap ska bekräftas.

  1. Logga in i e-tjänsten och fyll i de uppgifter som efterfrågas.
  2. Vi kommer därefter att skicka hem handlingarna till er. Det kan ta ett par veckor innan handlingarna kommer hem till er.
  3. Mötet hålls i Skype. Vi skickar en länk till er på mejl. Ni ansluter genom att klicka på länken.
  4. I mötet kommer ni båda att behöva visa upp giltig legitimation. Ni signerar handlingarna efter våra instruktioner under mötets gång.
  5. Efter mötet skickar ni tillbaka handlingarna i det bifogade svarskuvertet.

Saknar ni bank-ID eller möjlighet att ansluta till ett digitalt möte? Ring medborgarcenter på 046-359 50 00 eller mejla lunds.kommun@lund.se så hjälper vi er!

Boka tid eller beställ handlingar 

Om ni föräldrar inte bor tillsammans, om du är ensamstående förälder, är osäker på vem pappan är eller om någon av er föräldrar saknar personnummer kan ni inte använda e-tjänsten. Välkommen att ringa familjerätten på 046-359 54 82, telefontid är tisdag 10.30-11.30, onsdag 13.00-14.00 samt torsdag 10.30-11.30 eller mejla fader.foraldraskap@lund.se så hjälper vi dig!

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/foralder