Misstanke om att barn far illa

Misstänker du att ett barn i din närhet far illa, eller är du ung och har en kompis som du tror far illa? Tveka inte att kontakta kommunens socialtjänst. Vi har kunskap och möjlighet att hjälpa till.

Skicka in din anmälan här

Anmälan gör du genom att klicka på länken nedan, oavsett om du är privatperson eller om du har kontakt med barn i ditt arbete och har anmälningsplikt.

Anmäl misstanke om att ett barn far illa

Privatperson – så här anmäler du

Om du befarar att ett barn far illa, kan du kontakta Mottagningsenheten på socialförvaltningen på telefonnummer 046-359 70 10, vardagar 11–12 och 13–15. Tveka inte att ringa oss och rådgöra kring ett barn som du oroar dig för. Om det är bråttom och du inte kan vänta till nästa telefontid – ring Medborgarcenter, så ser de till att du får kontakt med oss.

Dina misstankar behöver inte vara bekräftade och du behöver inte ha några ”bevis” för att kontakta socialtjänsten. Det räcker att du har fått se eller höra något som tyder på att ett barn far illa. Sedan blir det vår, socialtjänstens, uppgift att bedöma dina uppgifter och fatta beslut om vi ska inleda en utredning eller inte.

När socialtjänsten får kännedom att barn och unga inte har det bra kan vi ge stöd och hjälp till både barn och föräldrar. Både vuxna och barn kan vända sig till kommunens socialtjänst och ansöka om olika former av hjälp och stödinsatser.

Du kan vara anonym

Du som gör en anmälan kan vara anonym, så länge du inte uppger några personuppgifter vid kontakten med oss. Personuppgifter är exempelvis namn, telefonnummer och din e-postadress. Om du vill skicka in din anmälan anonymt via e-post är en möjlighet att göra det från en e-postadress som inte går att koppla till dig som person.

Arbetar du med barn och unga – så här anmäler du

Du som har kontakt med barn och unga i ditt arbete, har anmälningsplikt, vilket innebär att du är skyldig att anmäla misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten. Det gäller exempelvis dig som arbetar inom skola, vård, polis, rättsväsende och liknande.

Barnets vårdnadshavare har alltid rätt att få veta vad som står i anmälan och vem som har gjort den. Det har med rättssäkerhet att göra.

Vad kan en anmälan handla om?

De anmälningar som socialtjänsten får in då barn eller unga misstänks fara illa, kan handla om många saker. Det kan vara vårdnadshavare som brister i sin föräldraförmåga till följd av missbruk eller psykisk ohälsa, ungdomar som riskerar att bli kriminella, missbrukar droger, mår dåligt eller har problem i skolan, barn som blir utsatta för eller bevittnar våld och övergrepp, exempelvis. Oavsett vad oron handlar om, är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten så att vi kan ge stöd och hjälp till de barn och unga som har behov av det.

Vad händer när vi har fått in en anmälan?

Det första socialtjänsten gör när en anmälan om oro för ett barn eller en ungdom kommit in, är att göra en skyddsbedömning. Detta görs samma dag eller dagen efter att anmälningen kommit in. Socialsekreteraren bedömer då om barnet är i omedelbart behov av skydd. För att sedan bedöma om en utredning ska startas, träffar socialsekreteraren barnet eller ungdomen och föräldrarna för att prata om innehållet i anmälan och för att undersöka om familjen är i behov av stöd och hjälp. Inom 14 dagar från att anmälan kommit in fattar vi beslut om utredning ska inledas.

Om socialtjänsten bedömer att det finns ett behov av stöd eller hjälp så inleds en utredning. Då tittar vi vidare på vilken typ av stöd och hjälp barnet och föräldrarna har behov av. I de fall då anmälningen handlar om att barnet blir utsatt för våld eller där misstanken är att det förekommer våld i hemmet så inleds en utredning direkt.

Här kan du läsa mer om hur en utredning går till.