Stöd till barn och tonåringar

Om du är ung och mår dåligt kan det kännas bra att prata med någon. På den här sidan har vi samlat information om det stöd som finns i Lund, regionen och nationellt för dig som är barn eller tonåring. Om du inte vet vem du ska prata med, ring vår mottagningsenhet – kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Tjej i skolanNågon att prata med

Det finns många olika händelser och situationer i livet som kan leda till att du som barn eller ungdom mår dåligt. Och vi reagerar väldigt olika. Vill du prata med någon om hur du har det? Det finns grupper där du kan träffa andra unga i din situation, prata och dela erfarenheter, men också möjlighet att träffa någon att prata med själv.

Någon att prata med, grupper och enskilt

Du kan också kontakta organisationen Barnens rätt i samhället, BRIS eller Maskrosbarn. Där kan du få prata med en vuxen eller diskutera med jämnåriga.

Ring, chatta, mejla med BRIS

Chatta eller delta i aktiviteter med Maskrosbarn

Chatta eller prata med Tjejjouren i Lund

Problem i skolan

Om du tycker att något är jobbigt och du inte trivs i skolan är det bra att prata med någon om det för att kunna hitta en lösning. Du kanske har blivit utsatt för mobbing eller kränkningar, eller känner dig väldigt stressad. Då kan du prata med elevhälsan på skolan.

Elevhälsan

Frågor om identitet, sex, relationer

Ungdomsmottagningen är för dig 12 och 23 år. Kontakta dem om du har frågor kring sex, relationer, preventivmedel och mycket mer.
Ungdomsmottagningen (tillhör Region Skåne)

Fler bra länkar:
Sex och relationer – 1177.se

Sexuell identitet och HBTQ – umo.se 

Om du har frågor om sex – umo.se

Utsatt för våld eller andra övergrepp?

Har du varit utsatt för misshandel, upplevt våld i familjen eller utsatts för sexuella övergrepp? I Lund finns Kriscentrum i mellersta Skåne och Barnahus mellersta Skåne för att stötta dig och se till att du får rätt hjälp.

Kriscentrum i mellersta Skåne

Barnahus mellersta Skåne

Om du inte kan bo kvar hemma

I Lunds kommun finns olika former av stöd för barn och ungdomar som inte kan bo kvar hemma.
Här kan du läsa om hur vi kan hjälpa dig

Hedersrelaterat våld

Du som känner oro för att du är utsatt av din familj, släkt eller andra kan kontakta socialtjänsten eller någon på din arbetsplats eller skola.
Läs mer om hedersrelaterat våld här

Fråga om hedersrelaterat förtryck - Rädda Barnen (raddabarnen.se)

Är du ny i Sverige?

I Lund finns det gruppträffar för barn och ungdomar som är nya i Sverige, Barn i start. Där får man lära sig mer om Sverige och Lund.

Barn i start

Inga pengar?

Om din familj inte har tillräckligt med pengar går det att ansöka om försörjningsstöd. Om man får försörjningsstöd eller inte beror bland annat på hur familjens ekonomi ser ut.

Försörjningsstöd 

... vill prata, men inget av det ovanstående stämmer in, hur gör jag?

Är du orolig för dig själv, en kompis eller någon i din familj, men vet inte vart du kan vända dig? Då kan du kontakta mottagningsenheten på socialförvaltningen. De hjälper dig vidare så att du kan få råd och stöd. Kontaktuppgifter till mottagningsenheten hittar du längre ner på denna sida.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/hjalpbarnunga