Ditt barn är placerat i familjehem

När ett barn placeras i familjehem är det oftast för att ni i familjen tillsammans med en socialsekreterare kommit fram till att det är den bästa hjälpen. Barn kan också placeras i familjehem mot föräldrarnas vilja med stöd av domstolsbeslut.

Om du som förälder eller ditt barn har förslag på någon familj i ert eget nätverk som skulle vara intresserad av att bli familjehem så undersöker socialsekreteraren det först.

När lämpligt familjehem hittats får du som förälder och ditt barn lära känna alla i familjehemmet och barnet skolas in. Barnet folkbokförs på familjehemmets adress och skola och barnomsorg ordnas där.

Kontakt med barnet och familjehemmet

Socialsekreteraren ska hjälpa dig att ha kontakt med ditt barn under tiden det bor i familjehem och det viktigaste för ert umgänge är vad som fungerar bäst för barnet.

Ekonomi - förändringar när barnet flyttar

Ni som är barnets föräldrar ska nu betala en månadsavgift till kommunen för att ert barn är placerat - detta kallas underhållsbidrag. Kommunen utreder er ekonomi för att fastställa beloppet. Hur mycket du ska betala beror på din inkomst och hur många barn du är försörjningsskyldig för. Dessutom ändras följande:

  • Det barnbidrag ni fått hittills kommer istället att gå till familjehemmet när barnet flyttat dit.
  • Om du som förälder får något underhållsstöd kommer det att upphöra.
  • Du ska meddela Försäkringskassan om du har bostadsbidrag.

Mer information finns i foldern "Föräldrars underhållsskyldighet" nedan.

Hör av dig om du har några frågor!

Relaterad information