Föräldrautbildning ABC

Föräldrautbildningen ABC, Alla Barn i Centrum, syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för barnen att växa upp till trygga och självständiga individer.

De flesta föräldrar upplever vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur får vi tid till härligt umgänge med våra barn? Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur kan vi förebygga konflikter? En sak är säker, ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

ABC består av fyra gruppträffar á 2,5 timmar. Träffarna har olika teman och leds av utbildade gruppledare. Varje grupp har 10-12 deltagare. Vi tar del av varandras erfarenheter och av forskning. Mellan träffarna övar vi på innehållet hemma med barnen.

ABC har utvecklats av folkhälsomyndigheten och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling. Utvärderingar visar på positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på barnets hälsa och utveckling. 

Vem kan gå kursen?

Du som har barn i åldern 3-12 år och bor i Lunds kommun.

Anmäl dig här

Kontakta oss på abc@lund.se eller till Linda Bårström på telefon 046-359 43 49.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/abc