Stöd vid separation och skilsmässa

Vid separationer och skilsmässor kan det lätt uppstå konflikter. Socialförvaltningen erbjuder stödinsatser av olika slag.

Rådgivning

Hos Familjerätten kan du få hjälp eller rådgivning i frågor kring separation och skilsmässa. Rådgivningen sker huvudsakligen per telefon. Du får prata med en familjerättssekreterare som kan ge information. Mer information om om Familjerätten får du via länken.

Familjerätten

Samarbetssamtal

När du och din partner skiljer er eller separerar kan ni behöva stöd i form av samarbetssamtal för att komma överens om vårdnad, boende och umgänge kring barnen. Ni kan också få stöd i att förbättra ert föräldrasamarbete och er kommunikation kring barnen. Detta får ni kostnadsfritt hos Familjerätten.

Mer information om samarbetssamtal

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen ger stöd till både par och enskilda vid kriser och svårigheter i parrelationen. Läs mer om Familjerådgivningen här:

Familjerådgivningen

Är du barn?

Kanske är det så att dina föräldrar inte kommer överens om vem som ska bestämma om dig, eller var du ska bo. Då kan dina föräldrar komma till oss som jobbar på Familjerätten för att få hjälp med att prata med varandra och komma överens. Om du vill vara med på deras samarbetssamtal så går det bra. Du kan också komma på ett eller två egna samtal. 

Om du vill träffa jämnåriga som varit med om samma sak, kan du komma till Gungbrädan ungefär ett år efter att dina föräldrar flyttat isär. Där finns grupper i alla åldrar och du kan prata om dina tankar och upptäcka att du inte är ensam.

Gungbrädan är en gruppverksamhet för dig som är barn eller tonåring och som har skilda föräldrar.

BRIS, Barnens rätt i samhället. Prata med BRIS! Gratis och anonymt för dig under 18 år.