Vårdnad, boende, umgänge

Vid en skilsmässa eller en separation kan det uppstå oenigheter kring de gemsamma barnen. Familjerätten arbetar bland annat med frågor som rör vårdnad, boende och umgänge för barn i eller efter en separation och erbjuder olika typer av stöd för att föräldrar ska kunna enas kring bra lösningar.

Samarbetssamtal

Familjerätten erbjuder frivilliga samarbetssamtal som kan hjälpa föräldrarna att komma överens. Läs mer om samarbetssamtal i länken nedan.

Samarbetssamtal

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Om föräldrarna kommit fram till en lämplig lösning kan de med hjälp av Familjerätten upprätta ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge. När ett avtal godkänts av Familjerätten blir det juridiskt giltigt. I regel är det som föräldrarna kommit överens om det bästa för barnet.

Är ni överens och vill skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn behöver en handläggare träffa er och samtala om det ni kommit överens om. Det kan också bli aktuellt att träffa barnen för att ge information och höra deras synpunkter eller önskemål kring vad ni kommit överens om.

Har ni eller barnen tidigare haft kontakt med socialtjänsten så tas även hänsyn till detta. Ansvarig handläggare gör en samlad bedömning och godkänner avtalet om det är till barnens bästa.

Ta kontakt med Familjerätten och be att få tala med en familjerättssekreterare. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Om man inte kommer överens

Om föräldrarna inte kan nå enighet kring vårdnad, boende eller umgänge så kan en förälder vända sig till tingsrätten och få sina frågor prövade. Tingsrätten kan sedan ge Familjerätten i uppdrag att lämna upplysningar, hålla samarbetssamtal och/eller göra en utredning.

I familjerättens utredning så ingår oftast:

  • Samtal med föräldrarna.
  • Hembesök
  • Samtal med barnen (mer information för barn i "En liten bok om utredning hos Familjerätten", nedan under Relaterad information).
  • Referenssamtal med professionella kring barnet, till exempelförskola, skola eller sjukvård.

Utredningen avslutas med en bedömning kring vad som blir bäst för barnen. Utredningen avvänds sedan som underlag i tingsrättens förhandling. En tid efter att tingsrätten har fattat sitt beslut så kan Familjerätten erbjuda uppföljande samtal.

Vill du få kontakt eller veta mer om Familjerätten?

Mer information om Familjerätten hittar du via länken:

Familjerätten

Kontaktuppgifter till Familjerätten finns längst ner på denna sida.