Medling

Medling är ett frivilligt möte mellan en person som begått ett brott och personen som drabbats. Mötet sker tillsammans med en neutral, särskild utbildad medlare. Båda parter ska gynnas i mötet och målet med medlingen är att minska de negativa följderna av brottet. Med dessa dubbla perspektiv är medling både läkande och brottsförebyggande.

Medlaren är opartisk vilket innebär att hen inte tar ställning för någon av parterna. Medlarens roll är att förbereda parterna inför medlingen, hjälpa till i mötet och vara en säkerhet för att mötet ska gå bra.

Medling är användbart i många olika typer av brott som till exempel misshandel, olaga hot, rån, skadegörelse och stöld. Den ersätter inte en rättegång, men åklagaren meddelas alltid om gärningspersonen deltagit i medling.

Du som utsatts för ett brott

  • får möjlighet att berätta om din upplevelse och vilka konsekvenser brottet gett
  • kan ställa frågor direkt till gärningspersonen
  • kan få hjälp med att minska eventuell rädsla

Du som begått ett brott

  • får möjlighet att berätta om din upplevelse och vilka konsekvenser brottet gett
  • får ta ansvar för dina handlingar
  • kan gottgöra den brottsutsatte

Medlaren ger också tillfälle till att parterna ska komma överens om hur de ska förhålla sig till varandra i framtiden och vad som är en rimlig gottgörelse.

Se en film om medling och Stödcentrum

Kontakta oss 

Välkommen att kontakta oss på medling@lund.se

Övriga kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/medling