Funktionsnedsättning

Du som behöver särskild hjälp på grund av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och service. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Lunds Kommun erbjuder dig olika former av stöd, till exempel hemtjänst, personlig assistans, daglig verksamhet eller en bostad med särskild service.

Det finns flera lagar som ger dig med en funktionsnedsättning rätt till stöd och service, dels socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en lag som ger dig med stora och varaktiga funktionsnedsättningar rätt till stödinsatser. Du kan exempelvis ha rätt till personlig assistans, daglig verksamhet eller en bostad med särskild service.

Läs mer om stöd enligt LSS

Insatser enligt Socialtjänstlagen - SoL

För att du ska ha rätt till insatser enligt Socialtjänstlagen krävs bland annat att du har en funktionsnedsättning som leder till svårigheter i vardagen som du inte kan lösa själv. I Lunds Kommun kan du ansöka om stöd i hemmet, om du behöver stöd för att kunna bo hemma på grund av din funktionsnedsättning.

Läs mer om stödinsatser i hemmet