Kommunalt bostadsbidrag för dig med funktionsnedsättning med särskilt anpassad bostad

Du som har en bostadskostnad som är högre än nödvändigt på grund av din funktionsnedsättning kan ha rätt till kommunalt bostadsbidrag. Hur mycket du kan få i bidrag beror på din inkomst.

För att ansöka om kommunalt bostadsbidrag ska du:

  • vara beviljad en särskilt anpassad bostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • vara är folkbokförd i Lunds kommun
  • ha en varaktig funktionsnedsättning
  • ha en högre kostnad för din bostad än vad som annars hade varit nödvändigt
  • inte ha möjlighet att betala hela din bostadskostnad själv
  • ha sökt och fått beslut om andra statliga bidrag för dina boendekostnader från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Så här gör du för att ansöka

Skicka in en skriftlig ansökan om KBF tillsammans med underlag om din funktionsnedsättning, bostad, bostadskostnad och ekonomi och uppgifter om eventuella hushållsmedlemmar. Skicka din ansökan till: Myndighetsfunktionen, Box 41, 221 00 Lund. 

Ansökningsblankett

Kontakta en handläggare om du har frågor

Bostadsanpassningshandläggare

Telefon: 046-359 51 22 eller 046-359 83 48

E-post: bostadsanpassning@lund.se