Bidrag och ekonomisk ersättning

Här finns samlat vilka bidrag och ekonomiska ersättningar du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om.

Fondmedel

Lunds kommuns sociala fonder för sjuka och behövande

Du kan ansöka om fondmedel ur Lunds kommuns sociala fonder för sjuka och behövande om du är folkbokförd i Lunds kommun. Socialförvaltningen handlägger ansökningarna. Kontaktuppgifterna till socialförvaltningen hittar du längst ner på den här sidan.

Fond för sjuka och behövande

De Lekande Barnens Fond i Lund

Stiftelsen ska i första hand hjälpa personer med funktionsnedsättning. Bidrag kan utgå till både enskilda personer och sammanslutningar i Lund. Ansökan ska göras på särskild blankett som fås genom stiftelsens hemsida.

Kontaktuppgifter till stiftelsen

Stiftelsen de lekande barnens fond
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 Lund

Telefon, Sparbanken Skånes växel:0771-12 20 00
Stiftelsens webbplats

Folke Ljungdahls stiftelse i Lund

Bidrag kan utgå till både enskilda personer och till institutioner och sammanslutningar. Ansökan ska göras på särskild blankett som fås genom Sparbanken Skånes hemsida.

Kontaktuppgifter till stiftelsen

Folke Ljungdahls stiftelse
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 Lund
Telefon, Sparbanken Skånes växel:0771-12 20 00

Montelinska Stiftelsen

Bidrag kan utgå till enskilda personer. Ansökan ska göras på särskild blankett som fås genom
Sparbanken Skånes hemsida.

Kontaktuppgifter till stiftelsen

Montelinska Stiftelsen
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 Lund
Telefon, Sparbanken Skånes växel: 0771-12 20 00

Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne

Bidrag kan lämnas till både enskilda och organisationer samt för forskning och utveckling. Barn och ungdomar med rörelsenedsättning prioriteras. Den enskildes ekonomiska situation samt graden av rörelsenedsättning är avgörande. Ansökan ska göras på särskild blankett som fås genom stiftelsens hemsida eller genom kontakt med stiftelsen.

Kontaktuppgifter till stiftelsen

Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne
Kronborgsgatan 2C
252 22 Helsingborg

Telefon:042-14 66 50
E-post: bistand@stiftbistandskane.se
Stifelsen för bistånd åt rörelsehindrades hemsida 

Övriga stipendier och stiftelser

Stipendier och stiftelser i Lunds kommun

Tips om fler fonder kan sökas i skrifter och böcker på bibliotek.

Se även Länsstyrelsernas stiftelser: Länsstyrelsens stiftelser