Habilitering

Habilitering är insatser som ska förebygga och minska utmaningar som en funktionsnedsättning kan leda till. Du kan bland annat få stöd med träning, hjälpmedel eller av en psykolog. Habilitering ges till dig som har en funktionsnedsättning som är medfödd eller som har uppstått före 16 års ålder. Har du fått en hjärnskada i vuxen ålder kan du också få hjälp med habiliteringsinsatser.

Information från Daglig verksamhet med anledning av Covid-19

Folkhälsomyndigheten har nu släppt på de flesta restriktioner gällande Covid-19. Tillfälliga Corona regler gällande habiliteringsersättning upphör den 30 september. Från och med den 1 oktober gäller följande:

Habiliteringsersättning utbetalas endast vid närvaro på daglig verksamhet.

Vid frågor, tveka inte att ta kontakt med din dagliga verksamhet.

Habilitering för barn och unga, 0-19 år

Är du 19 år eller yngre kontaktar du Region Skåne för hjälp med habilitering. Du som är 17 år eller yngre kontaktar barn- och ungdomshabiliteringen.

Region Skåne – Barn- och ungdomshabiliteringen i Lund

Är du 18-19 år gammal kontaktar du vuxenhabiliteringen hos Region Skåne.

Region Skåne - Vuxenhabiliteringen i Lund

Habilitering för vuxna, från 20 år

Beroende på vilket stöd du behöver, hur gammal du är och vilken funktionsnedsättning du har ska du kontakta antingen Region Skåne eller kommunen. Här kan du ta reda på vem du kontaktar när du behöver hjälp med de olika insatserna.

Träning

Behöver du hjälp med träning ska du kontakta habiliteringen i kommunen om du:

  • Har en förvärvad hjärnskada och är över 20 år gammal
  • Har en intellektuell funktionsnedsättning eller ett autimsspektrumtillstånd och är född 1974 eller tidigare.

Kontakta habiliteringen i Lunds kommun

Om du inte hör till någon av grupperna ovan ska du kontakta Region Skåne för hjälp med habilitering.

Region Skåne - Vuxenhabiliteringen i Lund

Hjälpmedel

För dig som är 19 år eller yngre

Är du 19 år eller yngre ansöker du om hjälpmedel hos Region Skåne. Du som är 17 år eller yngre kontaktar barn- och ungdomshabiliteringen hos Region Skåne.

Region Skåne – Barn- och ungdomshabiliteringen i Lund

Är du 18-19 år gammal kontaktar du vuxenhabiliteringen hos Region Skåne.

Region Skåne - Vuxenhabiliteringen i Lund

För dig som är 20 år eller äldre

Är du 20 år eller äldre och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller ett autismtillstånd kontaktar du habiliteringen i kommunen för att ansöka om hjälpmedel.

Kontakta habiliteringen i Lunds kommun

Har du inte någon av dessa diagnoser vänder du dig till hemvården för att ansöka om hjälpmedel.

Hjälpmedel genom hemvården

Psykolog

Du är välkommen att kontakta psykolog hos oss i kommunen om du:

  • Är över 20 år och har en förvärvad hjärnskada
  • Är född 1974 eller tidigare och har en intellektuellt funktionsnedsättning eller autism

Att träffa en psykolog kan vara ett bra verktyg för att förstå dina känslor bättre. Med psykologen kan du prata om allt som händer i livet, både det som känns bra och det som känns svårt. Psykologen kan bland annat vara ett stöd för dig om du har blivit utsatt för våld, hot eller övergrepp.

Du träffar alltid samma psykolog och på samma tid varje vecka. Samtalet är 45 minuter långt. Psykologen har tystnadsplikt och berättar inte för andra vad ni pratar om.

Kontakta psykolog

Psykolog: Barbro Karlsson, 046-359 62 37

Kontakta arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast på habiliteringen

Kontakta oss på habiliteringen om du behöver hjälp med träning eller hjälpmedel.

Fysioterapeut: Hanna Olsson, 046-359 63 85

Sjukgymnast: Charlotte Kristiansson, 046-359 62 31

Arbetsterapeut: Ylva Landgren, 046-359 93 80

Arbetsterapeut: Astrid Pärsson, 046-359 54 50

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att få stöd med habilitering från kommunen.