Stöd enligt LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Stödet finns till för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du kan exempelvis ha rätt till en bostad med särskild service, personlig assistans eller daglig verksamhet.

Vem har rätt till LSS-insatser?

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av nedanstående tre kategorier av funktionsnedsättning, även kallade personkretsar som finns i lagen.

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning eller hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vad innebär LSS för mig med funktionsnedsättning?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ger dig stöd i vardagen, för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du hittar mer information om vilka insatser du kan ansöka om under respektive sida i vänstermenyn.

Avgifter för LSS-insater

Insatser enligt LSS är frivilliga och kostnadsfria. Det enda som du betalar själv för är måltider på korttidstillsynen och korttidsboendet. Om du är hyresgäst i en bostad med särskild service enligt LSS tecknar du ett andrahandskontrakt och betalar din egen hyra samt andra kostnader som tillkommer för ett eget boende, som exempelvis el, dagligvaror och andra personliga utgifter.

Så här ansöker du om stöd enligt LSS

Du ansöker om stöd enligt LSS genom att fylla i blanketten nedan.

Ansökningsblankett för insatser enligt LSS

Vill du ha hjälp med din ansökan eller ansöka via telefon kontaktar du din handläggare.

Kontakta en handläggare

Vill du komma i kontakt med en handläggare ringer du till medborgarcenter, som kopplar dig vidare till rätt person. Du når medborgarcenter på telefon 046-359 50 00.

Vad händer sen?

När vi har fått din ansökan kontaktar din handläggare dig för att boka ett möte där vi pratar om ditt behov av stöd. Inför mötet behöver vi ibland be dig om intyg. Vi kan också behöva be om information från andra personer, som exempelvis läkare eller anhöriga. Vi ber alltid om ditt samtycke innan vi begär ut uppgifter om dig.

Efter mötet skriver din handläggare en utredning och bedömer om du har rätt till det stöd du ansökt om.

Du får ditt beslut skriftligt med posten.

Om du får rätt till stöd

Om du får rätt till stöd blir du kontaktad av utföraren, den som ger dig stödet, för att planera hur insatsen ska påbörjas.

Får du rätt till daglig verksamhet, hemtjänst eller avlösar- och ledsagarservice väljer du själv vilken utförare du vill ha. Det finns utförare som drivs både av Lunds kommun och externa företag. Din handläggare berättar för dig hur du gör för att välja utförare.

Vilka utförare du kan välja bland hittar du här:

Daglig verksamhet

Ledsagarservice

Avlösarservice