Bostäder för personer med funktionsnedsättning

Om din funktionsnedsättning gör att du behöver du stöd för att kunna bo självständigt kan du ansöka om en LSS-bostad. Det finns flera typer av LSS-bostäder du kan ansöka om beroende på vilka behov du har.

Servicebostad

En servicebostad passar dig som klarar mycket på egen hand, samtidigt som du behöver visst stöd för att kunna bo själv. Du bor i en egen lägenhet, som ofta ligger i ett vanligt hyreshus. Personal kommer till dig på bestämda tider och du kan också ringa dem dygnet runt om du behöver extra stöd.

Servicebostad

Gruppbostad

En gruppbostad passar dig som behöver mycket stöd och omvårdnad för att kunna bo självständigt och känna dig trygg. En gruppbostad består av flera bostäder som alla ligger i anslutning till ett gemensamt utrymme. Personal finns alltid nära till hands och är på plats dygnet runt.

Gruppbostad

Särskilt anpassad bostad enligt LSS

En särskilt anpassad bostad är en boendeform som är anpassad för dig som har ett rörelsehinder. Stöd av personal ingår inte i boendet. Behöver du stöd när du i bor en särskilt anpassad bostad ansöker du istället om personlig assistent, hemtjänst eller ledsagning.

Särskilt anpassad bostad enligt LSS

Bostäder för barn och ungdomar

Barn och unga som inte kan få sitt behov av stöd tillgodosett hemma kan bo i en bostad med särskild service för barn med funktionsnedsättning eller i ett familjehem. De här boendeformerna kan också vara ett alternativ när barnet behöver gå i skola på annan ort på grund av sin funktionsnedsättning.

Bostad med särskild service för barn

Ansök om LSS-bostad

Du ansöker om en LSS-bostad, en bostad med särskild service, genom att fylla i blanketten nedan. Efter att du har skickat in blanketten kommer du att bli kontaktad av en handläggare.

Ansökningsblankett för insatser enligt LSS

Har du några frågor hur du ansöker kan du kontakta en av våra handläggare. Du når handläggarna via vårt medborgarcenter, telefon 046-359 50 00.