Särskilt anpassad bostad enligt LSS

Bostaden är en lägenhet med kök och badrum, som i första hand är anpassad för personer med rörelsehinder.

I särskilt anpassad bostad ingår inte stöd av personal. Ditt behov av stöd kan tillgodoses via personlig assistans, ledsagarservice eller hemtjänst.

Vart vänder jag mig?

Vill du ansöka om särskilt anpassad bostad enligt LSS kontaktar du en av våra handläggare. Du når handläggarna via vårt medborgarcenter, telefon 046-359 50 00.

Om du bor i en särskilt anpassad bostad enligt LSS kan du ha rätt till kommunalt bostadsbidrag. 
Läs mer om kommunalt bostadsbidrag.