Ekens assistans AB

Vill du ha ett företag som kan ge bästa möjliga service och erbjuda lösningar som är anpassade efter dina behov och önskemål. Du är välkommen till Ekens Assistans AB.

Vår profil

Närhet, medbestämmande och integritet är nyckelord i vår verksamhet, där dina behov och önskemål står i centrum. Vårt mål är att du som kund ska vara nöjd med vårt arbete och känner trygghet med personalen som arbetar hos dig. Vårt arbete skall bygga på trygghet och förtroende mellan dig och verksamhetens personal. Vi har kollektivavtal med Almega Vårdföretagarna.

Våra tjänster

Ekens Assistans kan erbjuda dig ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS alla årets dagar. Vi utför även insatsen personlig assistans. Vi är verksamma i hela Lunds kommun och har inget begränsningstak. Vi utför för närvarande inga
tilläggstjänster.

Vår personal

Du är med och påverkar vilken personal som ska arbeta hos dig för att öka din trygghet, integritet och säkerhet. Vi arbetar för att det ska vara samma personer som kommer till dig. Vi tar alltid referenser och utdrag ur belastningsregistret för arbetet med barn. Vi ställer krav på vår personal avseende pålitlighet, bemötande samt kompetens för arbetsuppgifterna. Vi arbetar löpande med personalen i frågor gällande etik, bemötande och kvalitén i arbetet. Vår personal har alltid företagets id-kort och skall vid förfrågan kunna legitimera sig. Vi är cirka 145 personer anställda. 

Din möjlighet att välja och påverka

Närhet till verksamheten och ett nära samarbete med kunden är en del av kvalitén. Vi har återkommande möten och enkäter för att öka ditt självbestämmande och säkerställa att vi motsvarar dina förväntningar. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra och utveckla verksamheten. Dessa kan du enkelt lämna genom vår blankett, brev, telefon, mail eller möte och vi återkopplar snarast genom personlig kontakt till dig. Vi dokumenterar alla synpunkter eller klagomål och följer upp de åtgärder vi beslutat.

Kontakt

Ekens Assistans AB
Vikengatan 5
244 65 Furulund

info@ekensassistans.se

Ulla Persson, verksamhetsansvarig
Telefon: 046-73 00 90

www.ekensassistans.se

Relaterad information