Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad för att kunna klara dig själv i den, kan du ha rätt till att få bidrag för det. Du kan ha rätt till anpassningar som du behöver för att kunna laga mat, sköta din hygien, sova eller umgås. Om ditt behov kan lösas på ett enklare sätt, exempelvis med hjälpmedel eller ommöblering har du inte rätt till bidrag. Du kan inte heller få bidrag för saker du normalt tar med dig när du flyttar, så som lampor och hushållsmaskiner.

Så här ansöker du:

1. Fyll i en ansökningsblankett

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar här:

Ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidrag

Så här fyller du i ansökningsblanketten för bostadsanpassningsbidrag

Bidrag för bostadsanpassningsbidrag - broschyr

 

Bilagor till ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidrag

Bilaga 1 - Fastighetsägarens medgivande 

Bilaga 2 - Medgivande från annan hyresgäst, bostadsrättsinnehavare eller gemensam ägare som du delar din bostad med

Bilaga 3 - Fullmakt 

 

Till din ansökan ska du också bifoga:

  • Intyg
    Bifoga alltid ett intyg av din aktivitetsbegränsning från arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig.
  • Fastighetsägarens medgivande
    Du måste ha ett skriftligt medgivande från fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen för att göra anpassningar i din bostad. Kontakta din fastighetsägare eller förening tidigt för att få ett medgivande. Tänk på att få med i medgivandet att du inte är skyldig att återställa bostaden till ursprungligt skick när du flyttar.
  • Kostnadsförslag eller offert
    Det underlättar om du bifogar en offert på anpassningen du ansöker om. När du ber om en offert behöver du tänka på att välja entreprenör som har F-skattsedel och behörighet för att göra arbetet du ansöker om. Arbetet måste följa gällande bygglagstiftning och branschregler.

2. Utredning

När din ansökan är komplett handlägger vi ditt ärende. Ibland bokar vi också en tid för hembesök.

3. Beslut

Du får alltid ett skriftligt beslut. I ditt beslut kan du läsa vad bidraget ska gå till. Om du blir beviljad bidrag är det alltid för en skälig kostnad som ska täcka alla kostnader för att göra anpassningen. Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan förklarar vi varför i beslutet. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga hos Förvaltningsrätten.

4. Beställning av arbetet

När du fått beslut om bostadsanpassningsbidrag väljer du själv entreprenör, beställer arbetet och sluter avtal. Entreprenören ska vara behörig och inneha F-skattsedel. Arbetet och anpassningen ska utföras på ett fackmässigt sätt och följa gällande regelverk. Viktigt att tänka på är att det är konsumenttjänstlagen (1985:716) som gäller mellanbeställaren och den entreprenör du anlitar.

5. Utbetalning av bidraget

Om du beviljas bidrag får du det utbetalt när anpassningen är klar och godkänd. Utbetalningen sker till ditt privata konto.

Reparationer och underhåll

Du äger och ansvarar för utrustningen som du har fått bidrag för. Därför ska du räkna med utgifter för normalt underhåll och reparationer. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller om du skulle behöva göra en reparation.

Du kan söka bidrag för reparationer av utrustningen som du har fått bidrag för. Reparationer som behöver göras på grund av skadegörelse, brister i underhållet av bostaden eller att du hanterat utrustningen på fel sätt kan du inte få bidrag för. Du ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett som du hittar här:

Ansökningsblankett för reparationer och underhåll

Så här fyller du i ansökningsblanketten för reparationer och underhåll

Om du flyttar

Om du väljer att flytta till en ny bostad som inte passar dig och dina behov har du inte rätt till bidrag för anpassningar av den. Bygger du nytt måste du se till att den nya bostaden är lämplig för dig och din funktionsnedsättning.

Om du inte längre behöver din utrustning

En del utrustning kan återanvändas till andra som behöver anpassa sina bostäder. Därför får du gärna skänka tillbaka din utrustning till Lunds kommun om du inte längre behöver den.

Återställningsbidrag

Du som äger ett bostadshus kan söka återställningsbidrag för att ta bort anpassningar, som utförts i din fastighet, och bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Småhusägare kan inte få återställningsbidrag.

Blankett - ansökan om återställningsbidrag

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/bostadsanpassning