Hjälpmedel

Om du fått en funktionsnedsättning och inte längre klarar att utföra de dagliga aktiviteter som du gjort tidigare, kan du som en del av rehabiliteringen behöva hjälpmedel.

Exempel på hjälpmedel är gånghjälpmedel som till exempel rollator, rullstol, toalettförhöjning, badkarsbräda och minneshjälpmedel.

Ansök om hjälpmedel

För att söka hjälpmedel kontaktar du arbetsterapeut eller fysioterapeut i det hemvårdsområde som du tillhör. 

Kontaktuppgifter gällande hjälpmedel för dig som är 65+

Kontaktuppgifter gällande hjälpmedel för dig som är under 65 år

Hjälpmedel i samband med planerad operation

I samband med en planerad operation av rygg, höftled eller knäled kan du behöva hjälpmedel. Kontakta då Rehab- och hjälpmedelsenheten på telefon 046-359 65 65, måndag, onsdag och fredag kl. 08.30 – 10.30.

Avgift

Den månad bedömningen görs av vilka hjälpmedel du behöver, betalar du en hemsjukvårdsavgift som ett engångsbelopp. Därefter betalar du en fast avgift varje månad oavsett antal hjälpmedel. Avgifterna justeras årligen. Alla prisuppgifter hittar du i prisbilagan.

Prisbilaga år 2021

Avgifter inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning 

Lån av hjälpmedel

Vid fel på ditt hjälpmedel

Om det uppstår fel på ditt hjälpmedel ska du genast kontakta din arbetsterapeut eller fysioterapeut. Ett trasigt hjälpmedel bör inte användas.

Återlämning

När du inte längre behöver dina hjälpmedel ska de lämnas tillbaka rengjorda till Lunds kommuns hjälpmedelsförråd. Det gäller även om du flyttar från kommunen. Du hittar kontaktuppgifter till hjälpmedelsenheten längst ner på den här sidan.

Vissa större hjälpmedel är undantagna och hämtas av leverantören. När du vill lämna tillbaka ett sådant hjälpmedel tar du kontakt med hjälpmedelsenheten.

Hjälpmedel Region Skåne

Region Skåne ansvarar för alla hjälpmedel till barn och ungdomar upp till 20 år. För personer över 20 år ansvarar Region Skåne för elektriska rullstolar, kommunikationshjälpmedel, vissa sittanpassningar, vridbara bilstolar samt hjälpmedel vid syn- och hörselnedsättningar.

Här hittar du information om hjälpmedel hos Region Skåne

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/hjalpmedel