Bostäder för nyanlända

Under de senaste åren har Lunds kommun tagit mot en stor del av de nyanlända som anvisats till Skåne av Migrationsverket. Trycket kommer att vara stort på kommunen även under 2021, vilket innebär att arbetet med bostäder och integration kommer att ha fortsatt hög prioritet. Inom ramen för Lundauppropet arbetar vi på olika sätt för att öka bostadsbyggandet.

Det byggs redan mycket i Lund, men bostadsbristen är en stor och växande utmaning. Kommunen har, i likhet med många av Sveriges kommuner, en stor utmaning när det gäller att få fram bostäder för. Det här kräver nya, kreativa och flexibla arbetssätt. 

I mars 2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända flyktingar för bosättning, den så kallade bosättningslagen i kraft. Lagen innebär att alla kommuner är skyldiga att ordna boende för nyanlända som anvisas till kommunen.

För att klara denna uppgift arbetar kommunen med flera olika lösningar med en målsättning att de nyanlända ska kunna bo runt om i hela kommunen för att uppnå ett blandat boende och så goda integrationsmöjligheter som möjligt. I detta arbete har vi prioriterat att få fram bra, permanenta bostäder snarare än kortsiktiga och tillfälliga lösningar, exempelvis genom markanvisningstävlingar där bostadsföretag erbjudits att köpa mark mot löfte att hyra ut viss del av beståndet till kommunen för sociala ändamål.

Hur många nyanlända kommer till Lund?

  • 2015 flyttade 230 flyktingar (familjer och ensamstående) samt 290 ensamkommande barn till kommunen.
  • 2016 flyttade 440 flyktingar och 25 ensamkommande barn till Lund.  2017 flyttade 837 flyktingar till Lund, varav 22 var ensamkommande barn.
  • 2018 flyttade 743 flyktingar till Lund, varav 9 var ensamkommande barn.
  • 2019 anvisade Migrationsverket 213 nyanlända till Lunds kommun.
  • Under 2020 kom 149 personer.
  • Prognosen för 2021 är 141 personer.

Hur arbetar vi? Här nedan hittar du några exempel!

Genarp

Planerat bostadsområde i Genarp

Norr om Genarps kyrka uppförde Veidekke 16 parhus (32 lägenheter) på kvarteren Vollmar, Wrangel och Pottemakaren med inflyttning under senvåren och sommaren 2019. Bakgrunden till husen är den markanvisningstävling, som Lunds kommun genomförde 2017 för att få fram permanenta bostäder åt nyanlända som fått uppehållstillstånd och anvisning till Lund.

Lunds kommun hyr bostäderna i 5 år och hyr ut i andrahand. Därefter blir bostäderna permanenta. I oktober 2018 offentliggjordes att Veidekke säljer fastigheterna till Riksbyggen, som tar över det koncept som utvecklats av Veidekke.

Dalby, Linero, Veberöd, Väster (modulbostäder)

Planerad bostadsmodul, LKF

På fyra platser i kommunen har LKF uppfört moduler med 24 lägenheter vardera, som uppförts med tillfälliga bygglov på 10 år med möjlighet till 5 års förlängning.
Tanken var att modulerna skulle komma på plats redan under 2017 men projektet försenades kraftigt på grund av leveransproblem från fabriken och inflyttning kunde påbörjas först under andra halvan av 2018.

I etableringen på Linero har Lunds kommun och LKF samarbetat med Rädda Barnen i Livskonceptet.

Dalby (Ängsladan)

Ängsladan, Dalby

I södra Dalby har OBOS Sverige uppfört lägenheter utifrån sitt vinnande koncept i den markanvisningstävling som Lunds kommun genomförde 2017 för att få fram permanenta bostäder för kommunens behov. I valet av aktör ville kommunen ha någon som både kunde producera snabba och prisvärda bostäder men också ta ett socialt ansvar för sina hyresgäster. I detta arbete har OBOS inlett ett samarbete med Botildenborg.

Totalt uppförs ett 100-tal lägenheter i området, varav cirka hälften hyrs ut till Lunds kommun för nyanlända. Hyrestiden är fem år. Därefter kan hyresgästen ta över sitt kontrakt.

Södra Råbylund

Pilgrimen, skiss på blivande bostadsområde Södra Råbylund

Vid Lunds östra infart kommer LKF och OBOS Sverige AB att bygga lägenheter utifrån det vinnande bidraget ”Lundaportens trädgårdsstad” som vann den markanvisningstävling som Lunds kommun arrangerade 2018 för det terrasserade området söder om Dalbyvägen.
Som en del i markanvisningstävlingen förbinder sig LKF/OBOS att hyra ut 30 procent av lägenheterna till sociala ändamål. Dessa kommer att vara utspridda över området. Planerad byggstart 2020 och planerad inflyttning är 2022.

Bostadsrätter

Sedan flyktingkrisen 2015/16 har Lunds kommun köpt tre nyproducerade bostadsrätter, som hyrs ut på tidsbegränsade kontrakt till nyanlända. I nuläget finns inga beslut om att köpa fler lägenheter.

Lundauppropet

Under samlingsnamnet Lundauppropet har vi arbetat på olika sätt för att få fram fler bostäder genom nyproduktion, genom att omvandla lokaler till bostäder och använda befintliga bostäder.

Kommunen har även samarbetat med Eos Cares för att hitta bostadslösningar hos privatpersoner. 

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/bostaderfornyanlanda