Utredning vuxna

Socialförvaltningens utredningsenhet vuxna utreder dig som är över 25 år och har missbruksproblem eller andra typer av psykosociala problem.

  • Är du mellan 18 och 24 år blir du utredd av vår 18 till 24-enhet.
  • Är du under 18 år får du hjälp av vår utredningsenhet för barn och unga.

Så här ansöker du som är myndig

Ansökan

Du börjar med att vända dig till socialförvaltningens mottagningsenhet. Här får du tillfälle att prata med en socialsekreterare som lyssnar till vad du vill ha hjälp med och som kan ge dig lite allmän information. En kortare sammanfattning av samtalet lämnas sedan vidare till oss på utredningsenheterna som kontaktar dig så snart vi kan.

Utredning

En utredning inleds och du kommer att få träffa en socialsekreterare ett antal gånger innan ni tillsammans kommer fram till hur det stöd du behöver ska se ut. Denna utredning är även reglerad i socialtjänstlagen 11 kap 1§ med syftet att du som enskild person ska få ditt önskemål allsidigt och professionellt belyst, och att den hjälpinsats vi sedan förmedlar är anpassad efter just dina behov. Vi använder oss i utredningen av en standardiserad bedömningsmetod som bygger på frågor kring olika livsområden; fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkohol- och narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgänge.

Beslut

När utredningen är färdig får du en kopia på denna. Med denna utredning följer även det beslut som är fattat och en motivering av beslutet. Du får också information om hur man överklagar beslutet, om du inte är nöjd.

Är du under 18 år?

Så här utreder vi barn under 18 år