Färdtjänstresenärer drabbas när avtal inte uppfylls

30 augusti, 2021

Lunds kommun beklagar de allvarliga problem som just nu drabbar resande inom färdtjänsten. Nuvarande entreprenören SverigeTaxi/Cabonline har brist på bilar och lyckas inte uppfylla de krav som gäller fram till 30 september när deras avtal med kommunen löper ut. Lunds kommun arbetar intensivt för att lösa situationen innan en ny entreprenör tar över färdtjänsten den 1 oktober.

Problemen uppstår framförallt under rusningstid, morgon och eftermiddag, när många vill resa. Att den beställda bilen kommer för sent eller inte alls får stora konsekvenser för den som är beroende av färdtjänst för att komma till arbete, daglig verksamhet eller andra sociala aktiviteter. Problemen drabbar även verksamheter som måste lägga orimligt mycket tid på att beställa och bevaka resor för boende och deltagare.

- Det är oacceptabelt och mycket olyckligt att resenärer drabbas av att entreprenören inte lyckats få fram tillräckligt med fordon efter sommaren. SverigeTaxi ansvarar för att lösa situationen, men vi undersöker även om kommunen kan bidra med egna bilar eller få förstärkning av andra bolag. Jag tror tyvärr att september blir en svår månad, och under tiden hänvisar vi till resegarantin som kan ersätta kostnaden för en vanlig taxiresa om färdtjänstbilen blir sen säger Per Tranström, färdtjänstchef.

Läs mer: Information om resegaranti.

Vad beror problemen på?

Entreprenören SverigeTaxi/Cabonline har ett avtal med Lunds kommun om att leverera färdtjänstresor till och med 30 september 2021. Det innebär också att de ansvarar för att minimera den skada som drabbar resenärer när till exempel bilarna inte räcker till. Enligt avtalet kan Lunds kommun kräva entreprenören på vite när villkoren i avtalet inte följs, vilket också görs. Det finns flera orsaker till att det just nu är stor brist på fordon och chaufförer:

SverigeTaxi/Cabonline är beroende av underleverantörer som tillhandahåller fordon och chaufförer. Flera underleverantörer har gått i konkurs på grund av det minskade resandet under pandemin och leasingbolagen har tagit tillbaka sina bilar. När resandet på kort tid svängt tillbaka finns det helt enkelt inte tillräckligt med fordon. Det drabbar inte bara Lunds kommun. Taxiförbundet har gått ut och varnat för att det kommer att bli än svårare att få tag på förare framöver och leveranstiderna för nya fordon är långa.

De senaste årens korta avtalsperioder på grund av utdragna överklagansprocesser påverkar möjligheten till långsiktig planering. Även den senaste upphandlingen är överklagad och den nya entreprenören Telepass har tecknat ettårigt avtal med kommunen från 1 oktober.