Innovationskultur som utvecklar vård och omsorg

22 september, 2021

I Lunds kommun är vi stolta över vår innovationskultur. Vård- och omsorgsförvaltningen satsar mycket på digitalisering och välfärdsteknik för att verkligen kunna göra skillnad för äldre invånare och för personer med funktionsnedsättning. Det är ett sätt att kunna ge den bästa möjliga vård, omsorg och service.

En kvinna testar VR-glasögon

 

 

Utveckling av vård- och omsorgsverksamheter genom digitalisering, behöver ske naturligt och varsamt men med positiv anda. Det kräver att man vågar prova, är nyfiken och involverar både medarbetare och brukare. Inom LSS finns en daglig verksamhet med IT-inriktning, unIkT Studios, där deltagare får möjlighet att prova på och utveckla kundskaper inom allt från programmering till VR (virtual reality). 

Det finns också en projektfond där medarbetare inom vård och omsorg kan söka medel för digitala projekt som kommer brukare och medarbetare till gagn.

- För det är undersköterskor, fysioterapeuter, stödassistenter och andra vardagshjältar som har koll på vad som kan skapa en bättre vardag för äldre och personer med funktionsnedsättning, säger Sandra West, utvecklingsledare digitalisering vård- och omsorgsförvaltningen. 

 

- Vi vill säkerställa att både nuvarande insatser inom vård och omsorg och utvecklingen inom exempelvis välfärdsteknik har en tydlig och aktuell koppling till våra medborgares behov och förutsättningar. Därför har vi ett nära samarbete med representanter från både blivande och nuvarande mottagare av våra tjänster och insatser, säger Sandra.

Advisory board består av brukare och seniorer och fungerar som en referensgrupp för äldreomsorgens digitalisering. Advisory board fungerar även som ambassadörer gentemot andra äldre i kommunen och slår hål på myten att äldre inte är intresserade av digital teknik.

 

En kvinna visar något på en dator för en äldre man

 

- Vård- och omsorgsförvaltningen jobbar aktivt med att se till så att Lundaborna får tillgång till en vård och omsorg som verkligen gör skillnad. Dessa är bara några av många exempel på Lunds kommuns innovationskultur och vision om att tillsammans skapa framtiden!

Lunds kommun har på grund av sitt innovativa arbete med digitalisering och välfärdsteknik får utmärkelsen Sveriges e-hälsokommun, och är även en av tio modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering i Sverige. Det innebär att Lunds kommun tillsammans med övriga nio kommuner och Sveriges kommuner och regioner (SKR) ska stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.