Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om boendestöd.

Boendestöd är ett stöd i hemmet som kan ges individuellt till vuxna med psykisk funktionsnedsättning.

Du bor i egen lägenhet. Stödet handlar om att underlätta din vardag, både i och utanför hemmet och öka dina möjligheter till ett normalt liv och delaktighet i samhället.

Boendestöd är kostnadsfritt och ska inte förväxlas med hemtjänst.

En viktig aspekt av stödinsatserna är att planerade uppgifter görs tillsammans. När du beviljas boendestöd görs en plan för hur ditt stöd ska se ut. Denna planering görs tillsammans med din boendestödjare.

Så här ansöker du

Om du fyllt 18 år och upplever att du har behov av insatser utifrån en psykisk funktionsnedsättning ska du kontakta oss på mottagningsenheten. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Enhetschef Stöd i boende Söder

Enhetschef: Tf Fredrik Svensson
E-post: fredrik.svensson@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/boendestod