Sjukresor, färdtjänst och besök

Kan du inte åka med allmänna kommunikationer i ditt dagliga liv kan du ansöka om färdtjänst. Ska du besöka sjukhus eller annan vårdinrättning kan du ansöka om sjukresa.

Färdtjänst

Färdtjänst är kollektivtrafik för dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst är en behovsprövad insats som du måste ansöka om att få.

Färdtjänst

Sjukresor

En sjukresa är en resa mellan din folkbokföringsadress och stället där du får vård och behandling. Region Skåne är ansvarig för sjukresor. 

Mer om sjukresor på Region Skånes webbplats

Ledsagning

Ledsagarservice ska underlätta för dig att ta dig till och att delta i fritids- och kulturaktiviteter. Servicen är individuell och insatsen är behovsprövad.

Vill du ansöka om ledsagare vänder du dig till LSS/SoL-handläggaren. 

Ledsagarservice

Parkeringstillstånd

Parkeringstillståndet för rörelsehindrade gäller i hela landet där lokal trafikföreskrift om parkering utfärdats, oftast på allmänna platser som gator, vägar och allmänna parkeringsplatser.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade