Färdtjänst

Färdtjänst är kollektivtrafik för dig som har svårigheter att förflytta dig på egen hand och att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Det krävs tillstånd för att resa med färdtjänsten.

Du kan ha rätt till färdtjänst om:

  • du är folkbokförd i Lunds kommun.
  • du har ett funktionshinder som kommer att bestå i minst 3 månader.
  • ditt funktionshinder gör att du har svårt, även med gånghjälpmedel, att ta dig fram på egen hand eller resa med den allmänna kollektivtrafiken.

När du har ansökt om färdtjänst gör handläggaren en individuell bedömning utifrån din funktionsnedsättning. 

Ansök om färdtjänst

Fyll i ansökan via den digitala blanketten. Det går också bra att ringa till medborgarcenter om du vill ha blanketten hemskickad: 046 - 359 50 00.

Ansök om färdtjänst

Det är samma blankett som gäller oavsett om du ansöker för första gången eller om du redan har färdtjänst och ansöker igen. Om du vill ansöka om en förändring av ditt nuvarande tillstånd (med till exempel specialfordon) ska du fylla i samma blankett.

När din ansökan har kommit in blir du kontaktad av en handläggare. I de flesta fall bokar vi ett möte med dig. Om ansökan behöver kompletteras med ett läkarutlåtande får du besked om det.

Dina personuppgifter skyddas av offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

Beslut

Det kan ta upp till fyra veckor innan du får ett skriftligt svar på din ansökan. När du beviljas färdtjänst får du ett reskort och en informationsbroschyr. Tillståndet är tidsbegränsat, slutdatumet framgår av beslutet.

Om du får avslag på din ansökan skickar vi information till dig om hur du går tillväga om du vill överklaga beslutet.

Ansökan om resa inom en ort utanför Skåne

Du som har färdtjänst kan beställa vanlig taxi för resa inom en kommun utanför Skåne och ansöka om ersättning i efterhand. Ansökan om ersättning måste skickas in senast 30 dagar efter din resa.

Ansök om ersättning för resa utanför Skåne

Resegaranti

Om färdtjänstbilen är försenad med mer än 30 minuter får du beställa en vanlig taxi. Du får ersättning om det finns en registrerad beställning hos trafikföretaget och om din taxiresa påbörjas tidigast 30 minuter efter den avtalade hämttiden.

Fyll i blanketten och skicka den tillsammans med originalkvittot till tekniska förvaltningen i Lunds kommun, adressen finns på blanketten. Din ansökan ska ha kommit in till oss senast 30 dagar efter resdagen.

Du får max 600 kr i ersättning för taxiresan. Avgiften, som du hade fått betala om du hade åkt samma avstånd med färdtjänsten, dras av. Ersättningen sätts in på ditt bankkonto.

Ansökan om ersättning för färdtjänstresa med taxi

Har du frågor?

Kontakta medborgarcenter på telefon 046 - 359 50 00 eller skicka e-post till tekniska.forvaltningen@lund.se

Nyheter om färdtjänsten

Läs mer om vad som händer inom färdtjänst och riksfärdtjänsten:
Aktuellt om färdtjänsten

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/fardtjanst